Industri &
Produktion

FAKTA & viden

PETZl

​​​​​​​Petzl er et fransk brand, der producerer faldsikringsudstyr, pandelamper og caving-udstyr i høj kvalitet. Du kan få alt lige bl.a.  seler, hjelme, reb, tasker og pulleys.

Bag deres slogan ”Access the inaccessible” ligger en mission om at udvikle udstyr, der gør det muligt at få adgang til sværttilgængelige områder, arbejde sikkert i højden og finde vej i mørket.

LÆR MERE HER OG SE PRODUKTERNE

HANDSKER

VÆLG DEN RIGTIGE HANDSKE TIL FORMÅLET
Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte arbejdsskader, der vedrører hænderne. Derfor er det vigtigt at beskytte dem - og vælge den rigtige handske til formålet. Vi har i webshoppen sammensat et stort nyt produktprogram inden for arbejdshandsker, så der er handsker til stort set alle tænkelige arbejdssituationer. Den rigtige handske til opgaven skal give en god beskyttelse, når den anvendes rigtigt - og omvendt kan den ”forkerte handske” skabe falsk tryghed!
Valget af den rigtige handske forudsætter nøje overvejelser i forbindelse med planlægningen af arbejdet. For at opnå den optimale beskyttelse skal følgende faktorer overvejes:


  Allergirisiko
  Arbejdsopgavens art

  Behov for stor fingerføling
  Hvad skal der arbejdes med?
  Kontakt med kemikalier, mikroorganismer
  Krav til komfort
  Snitrisiko
  Temperaturpåvirkning

Standarder

Samtlige arbejdshandsker i sortimentet er produceret iht.
​​​​​​​EN 420, som specificerer basiskravene, bl.a.:


  Dokumentation  
  Handskens konstruktion
  Komfort, fingerbevægelsestest
  Kromindhold (læderhandsker)

  Mærkning af handske og emballage
  pH-værdi - 3.5 < pH < 9.5
  Størrelsesnormer


Desuden findes der et antal EN-standarder, der specifikt beskriver kravene til individuelle egenskaber som slidstyrke, kemikaliebestandighed o.a. Arbejdshandsker inddeles i 3 kategorier alt efter hvilke risici, de skal værne imod. Kategorierne er fastsat i PPE-forordningen (EU) 2016/425, omhandlende sikkerhedskrav til personlige værnemidler:

KATEGORI I - LAVRISIKO

Handsken bør kun anvendes til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig lavrisiko. Kræver ikke særlig test. Bærer kun CE-mærke.

KATEGORI II - MELLEMRISIKO

Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig mellemrisiko. I denne kategori skal handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut iht. EN 420 plus en eller flere standarder, f.eks. EN 374 og EN 388. Handskerne skal være påført piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke.

KATEGORI III - HØJRISIKO

Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig højrisiko, f.eks. ved kemikaliehåndtering, varme, kulde, stråling og ved el-arbejde. I denne kategori skal handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut som i Kategori II, og der skal desuden løbende føres kvalitetskontrol. Produktet skal foruden piktogram, der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke, være påført en firecifret kode, der henviser til det pågældende testinstitut.

ICM FIT-TEST

AF ÅNDEDRÆTSVÆRN

I ICM vil vi gerne være på forkant med kommende krav. Derfor har vi udviklet et koncept, hvor vi tester vores kunder, så de er sikre på, at det åndedrætsværn, de bruger, yder dem en tilstrækkelig beskyttelse. Vi har derfor investeret i en PortaCount.

Når du bestiller en ICM fit-test, kommer vores konsulenter ud til jeres arbejdsplads og tester jeres medarbejdere. I møder op i intervaller i løbet af dagen. Hver test tager mellem 25 og 30 minutter - alt efter udfaldet af testen. Brugeren skal iføre sig sit åndedrætsværn og derefter udføre en række øvelser, som har til formål at fremprovokere en lækage.

LÆS MERE HER

Vidste du, at...


     ICM har sin egen handskeserie BlueStar?
Faktisk er den slet ikke ny - den har eksisteret siden 80'erne. Vi har brugt vores mangeårige erfaring og viden om handsker til at udvikle et stort og varieret sortiment bestående af kvalitetshandsker til attraktive priser. Tal med en af vores kompetente folk i kundeservice, eller få en af vores mange konsulenter ud og demonstrere det store BlueStar program. Du kan naturligvis også se det her på vores webshop.