PHARMA,
BIOTEK & LAB

FAKTA & viden

ØJENSKYL

- GLEM IKKE INSTRUKTION

​​​​​​​Det er af største betydning, at dine kolleger også har fået instruktion i anvendelsen af øjenskyl. Hvis man får stænk i øjet, har man typisk en reaktionstid på 1-2 sek. Hvis det er nødvendigt at krybe hen til øjenskylleren, regner man med, at man kan klare 6 m på 10 sekunder! Allerede her vil skaden være sket, hvis man fik syrer eller baser i øjnene. Vi har flere typer øjenskyl i vores sortiment, og de er alle forskellige med hver deres egenskaber. Vi anbefaler, at man vælger en øjenskyl, der er simpel i brug, har en god skylletid (ca. 3 min for 1 liter) og med en flaske i kraftig kvalitet, så man ikke kommer til at spule øjet. Læs mere om egenskaberne under de enkelte produkter.

STERIL OG KUN TIL ENGANGSBRUG
Alle øjenskyllere er sterile og kun til engangsbrug! Nogle af dem er udformet med en runding i bunden, så man ikke fristes til at stille flasken tilbage efter brug. Derved undgår man at gemme vand fra åbnede flasker - som så benyttes af andre, med risiko for infektion. Der skal ikke meget til, før der opstår rifter eller sår i eller omkring øjnene i forbindelse med øjenulykker, og hvis der så samtidig er bakterier i skyllevæsken, stiger risikoen for udvikling af betændelse, hvilket i værste fald kan koste synet. Derfor indeholder vore øjenskyllere steril isotonisk natriumklorid-opløsning (0,9%) med en pH nær øjenvæskens, og man undgår svien og får en mere effektiv skylning. Øjenskylleren er datomærket og steril - i minimum 3 år.

SERVICE
Vi hjælper dig, så du altid har friske øjenskyllere i din virksomhed. Tre år efter køb sender vi dig en påmindelse om, at øjenskyllerflaskerne bør fornyes. Så skal du ikke selv bekymre dig om, hvornår de skal skiftes.

AnbefaleDE skylletider

SKADETYPER
BEGYND AT SKYLLE
SKYLLETIDER
Mekaniske skader
Fremmedlegemer i øjet, som støv og snavs,
altså ikke kemikalier.
Så hurtigt som muligt. Skyl øjet, til støv eller snavs er væk. Vær især omhyggelig med at skylle under øjenlågene,
da partikler gerne sætter sig der.
Cirka 1-3 min.
Syreskader
Ætsningen begynder, så snart skadestoffet kommer i kontakt med øjet. Efter en vis tid koagulerer proteinerne i øjets overflade - og syrens ætsvirkning ophører.
Inden der er gået 5 sekunder.
Cirka 2-5 min.
Alkaliske skader
Også kaldet basiske stoffer, bl.a. lud, kaustisk soda,
brændt kalk og ammoniak. Basiske stoffer begynder omgående at ætse, og i modsætning til syre holder basiske stoffer ikke op med at ætse.
Inden 1 sekund.Længe, 10-20 min.
Skyl også under
transport til lægen.

HÅndhygiejne

anvendelse

Huden er kroppens største organ og har til opgave at beskytte organismen mod skadelige påvirkninger udefra, f.eks. temperatursvingninger, sollys, bakterier og vand. Men hvis de ydre angreb bliver for talrige og aggressive, slår det naturlige forsvar ikke til. Især huden på hænderne er dagligt i farezonen og kan ikke modstå hyppig omgang med vand, olie eller fedt uden at tørre ud. Hvis hænderne bliver for tørre, øger det risikoen for, at eksterne skadestoffer kan gennemtrænge det yderste hudlag og medvirke til dannelse af eksem eller i værste fald allergi. Hudlidelser er blandt de hyppigst anmeldte arbejdsbetingede skader, og de er forbundet med store gener for skadeslidte og store omkostninger for virksomheden. Det er derfor af stor betydning, at virksomheden holder en ordentlig hudhygiejne og ikke stiller hvad som helst til rådighed på arbejdspladsen. Beskyttelseshandsker er det bedste værnemiddel til at beskytte hænderne mod eksterne farer. Hudplejemidler har til formål at beskytte hudens naturlige fedtlag hele dagen, så huden ikke slides unødigt og udtørres.

Vidste du, at...


      vi kan tilbyde en totalløsning inden for førstehjælp?
Vi har alt fra forbindskasser til øjenskyllere, bårer, genoplivingsudstyr, brandtæpper, brandbandager, ildslukkere og meget mere.
Kontakt os, og lad os være behjælpelige, når der skal vælges
​​​​​​​nyt førstehjælpsudstyr.