icm godkendelser

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & DS 49001

ISO certificering

ICM er certificeret i henhold til kvalitets og miljøledelse efter ISO9001 og ISO 14001, samt certificering inden for arbejdsmiljø og sociale ansvar (CSR) OHSAS 18001 og DS 49001. Vi har valgt at investere mange ressourcer i certificering, fordi det skal hjælper os til at blive en bedre virksomhed og en endnu bedre leverandør. Det styrker kvaliteten og øger fokus på konsekvenserne af vores handlinger.

CE-MÆRKNING


Alle personlige værnemidler fra ICM er CE-mærket, jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 683.

BPA


​​​​​​​ICM er medlem af BPA, Brancheforening for Personligt Arbejdsmiljø.

DIVERSE


​​​​​​​I 2019 var ICM blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor. Det er en præstation vi er meget tilfredse med, og som vi arbejder hårdt på at fastholde her i 2020.

SE CERTIFIKAT 2020

STANDARDISERING 2023


​​​​​​​Standarder er et fælles sprog, som tales over hele verden. Et sprog, som bruges til samhandel og forretningsudvikling. Derfor er 99% af de standarder, der udkommer i Danmark, europæiske eller internationale standarder.

Standarder danner også rammen om den testprocedure, som mange produkter skal igennem for at blive godkendt. ICM ønsker, at øge sikkerheden inden for bestemte grupper af personlige værnemidler og via dialog med vores kunder, får vi kendskab til den måde udstyret anvendes i forskellige arbejdssituationer.

Derfor deltager ICM aktivt i udviklingen af europæiske standarder indenfor åndedrætsværn, faldsikringsudstyr og redningsudstyr som anvendes til højderedning. På den måde forsøger vi, at afspejle slutbrugerens virkelighed i de standarder som nu og fremadrettet udformes.