icm godkendelser

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & DS 49001

certificering af icm's ledelsessystem

ICM’s ledelsessystem er certificeret iht. følgende:
•    ISO 9001 Kvalitet
•    ISO 14001 Miljø – inkl. Energisyn (tillæg af kravelement 4.4.3 fra ISO 50001)
•    ISO 45001 Arbejdsmiljø
•    DS 49001 Samfundsansvar/CSR (svarende til ISO 26000)

Vi har valgt at investere mange ressourcer i disse certificeringer, fordi de hjælper med at forbedre vores forretningsprocesser, øge kundetilfredsheden, reducere risici og skabe en stærkere, mere bæredygtig virksomhed.

fsc certificering


​​​​​​​ICM er en del af en gruppecertificering under Bunzl Holding Danmark A/S, der gør det tilladt for os at markedsføre en række produkttyper med FSC-mærkning, såfremt kravene fra FSC-certificeringen er opfyldt i hele forsyningskæden.

Detaljer om vores certificering og dennes omfang ses i FSC organisationens certifikatdatabase HER.

CE-MÆRKNING


​​​​​​​CE-mærkning iht. de gældende direktiver og standarder dokumenterer, at vores sikkerhedsprodukter overholder EU's sikkerheds-, sundheds- og miljøbeskyttelsesstandarder.

kontrol af fødevarekontaktmaterialer


Alle varer godkendt til fødevarekontakt, der fremstilles i, importeres til eller handles i EU skal overholde Forordning (EF) 1935/2004, der er den grundlæggende EU-lovgivning om fødevarekontaktmaterialer. Dette omfatter fx krav til mærkning, dokumentation og sporhed - og hvor vi selv importerer fødevarekontaktmateriale fra ikke-EU-land, har vi et særligt ansvar for at sikre, at der foreligger tilfredsstillende prøvning og dokumentation for produkternes egenskaber.
​​​​​​​
Fødevarestyrelsen kontrollerer opfyldelsen af disse regler ved regelmæssig inspektion ved ICM’s og resultatet ses af kontrolrapporterne HER.

STANDARDISERING 2023


​​​​​​​Standarder er et fælles sprog, som tales over hele verden. Et sprog, som bruges til samhandel og forretningsudvikling. Derfor er 99% af de standarder, der udkommer i Danmark, europæiske eller internationale standarder.

Standarder danner også rammen om den testprocedure, som mange produkter skal igennem for at blive godkendt. ICM ønsker, at øge sikkerheden inden for bestemte grupper af personlige værnemidler og via dialog med vores kunder, får vi kendskab til den måde udstyret anvendes i forskellige arbejdssituationer.

Derfor deltager ICM aktivt i udviklingen af europæiske standarder indenfor åndedrætsværn, faldsikringsudstyr og redningsudstyr som anvendes til højderedning. På den måde forsøger vi, at afspejle slutbrugerens virkelighed i de standarder som nu og fremadrettet udformes.