ANVENDELSE
Førstehjælpsudstyr skal tilpasses den enkelte virksomhed individuelt. Det varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilket førstehjælpsudstyr, der er behov for.

ØJENSKYLLER
Let tilgængelig og placeret rigtigt! Det er vigtigt, at der ved arbejdspladser - hvor der er risiko for øjenskader - er placeret øjenskyller og i rigelige mængder!Sekunderne tæller, hvis uheldet er ude, og hurtig indsats med øjenskyller kan være afgørende for, om du mister synet eller ej.

GLEM IKKE INSTRUKTION
Det er af største betydning, at dine kolleger også har fået instruktioni anvendelsen af øjenskyller. Hvis man får stænk i øjet, har man typisk en reaktionstid på 1-2 sek. Hvis det er nødvendigt at krybe hen til øjenskylleren, regner man med, at man kan klare 6 m på 10 sekunder!
Allerede her vil skaden være sket, hvis man fik syre eller baser i øjnene. Vi har flere typer øjenskyller i vores sortiment og de er alle forskellige med hver deres egenskaber. Vi anbefaler, at man vælger en øjenskyl der er simpel i brug, har en god skylletid(ca. 3 min for 1 liter) og med en flaske i kraftig kvalitet, så manikke kommer til at spule øjet. Læs mere om egenskaberne under de enkelte produkter.

STERIL OG KUN TIL ENGANGSBRUG 
Alle øjenskyllere er sterile og kun til engangsbrug! Nogle af dem er udformet med en runding i bunden, så man ikke fristes til at stille flasken tilbage efter brug. Derved fristes man ikke til at gemme vand fra åbnede flasker - som så benyttes af andre, med risiko for infektion. Der skal ikke meget til, før der opstår rifter eller sår i eller omkring øjnene i forbindelse med øjenulykker, og hvis der så samtidig er bakterier i skyllevæsken, stiger risikoen for udvikling af betændelse, hvilket i værste fald kan koste synet. Derfor indeholder vore øjenskyllere steril isotonisk natriumklorid-opløsning (0,9%) med en pH nær øjenvæskens, og man undgår svien og får en mere effektiv skylning. Øjenskylleren er datomærket og steril - i minimum 3 år.

SERVICE
Vi hjælper dig, så du altid har friske øjenskyllere i din virksomhed. 3 år efter køb sender vi dig en påmindelse om, at øjenskyllerflaskerne bør fornyes. Så skal du ikke selv bekymre dig om, hvornår de skal skiftes.

NØDBRUSER
Vores nødbruser- og øjenskyllesystemer er tilgængelige til etbredt spektrum af sikkerhedsløsninger til laboratorier og industriellearbejdspladser. De komplette løsninger er designet ogudviklet til både laboratorie- og industrisektoren, så de er lette oghurtige at betjene, når nødsituationer opstår og sikrer optimallindring efter et uheld. Den tilskadekomne har begge hænder fritil at holde øjnene åbne eller til at klæde sig af under bruserenm.m.Brusehovedet er af meget høj kvalitet, som sikrer en optimalspredning af vandet. Desuden er brusehovedet selvdrænende, såder ikke står urent vand i brusehovedet. Alle øjenbrusere er disponeretmed en regulator, som garanterer den korrekte og stabilevandstråle, som er gældende efter gyldige normer(DIN EN 15154-2:2006). Alle nødbrusere er skaffevarer – der kan forventes en leveringstidpå ca. 1 uge på standardvarer.