ARBEJDSTØJ
LYSBUER - HVILKEN PPE TESTMETODE?

EN 61482-1-1 eller EN 61482-1-2?

Den nødvendige ATPV-værdi for jeres medarbejderes PPE-beklædning, bliver bestemt af en risikovurdering af deres arbejdsområder, og den tilsvarende PPE-kategori. Derfor er det vigtigt at involvere en ekspert på dette område.

ATPV-VÆRDI (ARC THERMAL PERFORMANCE VALUE). Resultatet opdeles i fire PPE-kategorier (tidligere kaldet HRC - Hazard Risk Category).

PPE 1 > = 4 kalorier/cm2
PPE 2 > = 8 kalorier/cm2
PPE 3 > = 25 kalorier/cm2
PPE 4 > = 40 kalorier/cm2

TESTMETODER

I Europa bliver alt PPE-beklædning til brug i arbejdsområder, hvor der kan forekomme lysbuer, certificeret i henhold til EN 61482-2. Denne standard dækker over følgende to testmetoder:

1. EN 6482-1-1 (ÅBEN LYSBUE)
I metode A bliver et stof eller stoflag testet for dets ATPV-værdi (Arc Thermal Protection Value). Derefter bliver en beklædningsgenstand af samme type stof udsat for en lysbueeksplosion, der svarer til den anslåede ATPV-værdi. Når hele beklædningsgenstanden er blevet undersøgt, vil den herefter blive klassificeret med en PPE-kategori målt i kalorier per kvadratcentimeter (kal/cm2).

Beklædningsgenstande, som er blevet testet med denne metode, bliver klassificeret EN 61482 og EN 61482-1-1 med en ATPV-værdi.

2. EN 61482-1-2 (BOKSTEST)
Bokstesten er opdelt i Klasse 1 og Klasse 2. Testen udføres på en stofprøve eller et stoflag inden i en gipsboks. I en Klasse 1 test bliver stoffet udsat for en elektrisk spænding på 4000 A fra 30 cm. afstand i 500 millisekunder. I en Klasse 2 test bliver stoffet udsat for 7000 A.

Stoffet bliver derefter inspiceret per øjemål og bedømt som enten ”Bestået” eller ”Ikke bestået”. Stoffer, som består testen ved 4000 A, bliver certificeret som EN 61482 med en EN 61482-1-2 Klasse 1 værdi. Hvis et stof består testen ved 7000 A, bliver det certificeret som EN 61482 med en EN 61482-1-2 Klasse 2 værdi. Beklædningsgenstande bliver ikke testet ved hjælp af denne metode, og der bliver heller ikke angivet PPE-værdier i kal/cm2.

FORSKELLE MELLEM TESTMETODERNE

Åben lysbue-testen udsætter først en del af stoffet og derefter en hel beklædningsgenstand for en lysbueeksplosion. Dermed får man en målbar værdi, som kan sammenlignes med den påkrævede PPE-kategori i arbejdsområdet. Med bokstesten evaluerer man et stof (ikke en beklædningsgenstand) ved at udsætte det for en elektrisk spænding fra en fastlagt afstand, hvorefter man visuelt bedømmer, om det har bestået testen

OVERVEJELSER

Man bør grundigt overveje, hvilken test der bedst efterligner det arbejdsmiljø, som PPE-beklædningen skal bruges i. Dermed kan man bedre vælge sin beskyttelsesbeklædning med den nødvendige PPE-kategori.

Undervurder aldrig, hvor vigtigt det er at have inderbeklædning på, som yder beskyttelse ift. nuværende FR standarder såsom EN 11612:2008 A1, B1, C1.

Selv med den korrekte PPE-beklædning mod lysbueeksplosioner er der stadig en 50% chance for at påføre sig en 2.- eller 3. grads forbrænding. Hvis man skulle have almindeligt hverdagsundertøj på lavet af bomuld, nylon, silke, uld og så videre, risikerer man, at disse brænder og muligvis smelter på huden. Dette kan allerede ske ved temperaturer langt under dem, som man bliver udsat for ved en lysbueeksplosion.  

Derfor er det vigtigt at lade sig rådgive af en ekspert på dette område. Her står Stephen Kaut og ICM’s WIND afdeling klar til at vejlede.

KONTAKT ICM


Stephen Kaut, International Salgsdirektør, eller ICM’s WIND afdeling for vejledning.

KUNDESERVICE (+45) 70 606 606

Stephen Kaut
Stephen Kaut
International Key Account Manager, Wind & Energy
Dir: (+44) 7789 772634
Leander Feldskou Tychsen
Leander Feldskou Tychsen
Salgschef, Wind & Energy
Dir: (+45) 2024 7720