DOWNLOAD CSR-RAPPORT & CERTIFIKATER

CSR står for Corporate Social Responsibility. Vi kalder det vores samfundsansvar – og det omfatter vores frivillige arbejde med sociale, etiske, miljø- og klimamæssige forhold. Altså de aktiviteter, hvor vi går længere end loven kræver, for at bidrage til en bedre arbejdsplads, bedre forhold i leverandørkæden eller en mere bæredygtig udvikling i verden generelt.

Her kan du læse om vores arbejde med samfundsansvar og om vores bidrag til  at løse nogle af de globale udfordringer,  der præger den verden, vi er en del af. Hvordan vi sikrer opfyldelse af vores  kunders og vore egne krav i leverandør- kæden og blandt andet bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtighed.

LÆS ICM POLITIK