ANVENDELSE
Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger til forebyggelse af fald. Det kunne fx være opsætning af stillads, rækværk, brug af lift eller personligt faldsikringsudstyr. Det personlige faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt. Der skelnes mellem 3 hovedtyper indrettet til at:

1. Hindre personer i at falde
2. Sikre arbejdsstillingen i højden så fald begrænses
3. Opfange faldende personer

FALDSIKRINGSSYSTEMER
En korrekt løsning inden for faldsikring omfatter et valg af produkt og en stillingtagen til følgende:
A. Ankerpunkt
B. Forbindelsen mellem anker og person
C. Seletøj på person
D. Redning
E. Undervisning

A. ANKERPUNKT
Skal kunne modstå en belastning på mindst 12 kN for én person. Ankerpunktet kan være en naturlig del af den konstruktion man arbejder på, fx et spær, men det kan også være et opsat punkt beregnet til faldsikringsudstyr, fx en strop, et treben, en øjebolt eller en stationær installation.

B. FORBINDELSEN MELLEM ANKER OG PERSON
Forbindelsesled, i form af karabinhager eller specielle kroge, er normalt indsat mellem faldsikringsudstyret og ankerpunktet. De fås med manuel betjent omløber eller selvlåsende, hvor de åbnes over to-tre trin. Mindre erfarne personer bør foretrække selvlåsende karabinhager.

Støttestroppe og korte liner må ikke anvendes til at standse et fald, men kun til at hindre personer i at falde.

Falddæmpere må maksimalt være 2 m og anvendes ved standsning af fald, hvor de optager en del af faldenergien, så personen ikke udsættes for en større belastning end 6 kN. Falddæmpere må kun anvendes på steder, hvor man har 4-6 m fritluftrum under sig.

Faldsikringer, findes som hel- og halvautomatiske. De bedste faldsikringer er faldblokke, der holder linen stram under hele arbejdet og standser øjeblikkeligt, hvis man snubler eller falder.

Installationer, er fastmonteret faldsikringsudstyr, som skal sikre brugeren på sin adgangsvej i højden, fx i vindmølletårne, i elmaster, på stiger og på tage. Installationer opsættes kun hvis faldsikringssystemet skal anvendes gentagne gange og er oftest af stålwire eller stålskinner. Udstyret skal kunne tåle vind og vejr. Installationer skal normalt opsættes af kompetente og autoriserede fagfolk.

C. SELETØJ PÅ PERSON
Seler, som har remme om bryst, sæde og lår, bruges til at opfange faldende personer, til at sænke og løfte personer i brønd eller silo, eller til at sikre arbejdsstillingen, hvis selen har bælte. Faldsikringen skal fastgøres, så man hænger oprejst efter fald. Under arbejdet skal selen, og især lårstropperne, være tætsiddende. Vælg altid en sele, som er nem at tage af og på, nem at justere og behagelig i brug.

Bælter, med D-ringe i siden, bruges til hindring af fald og til sikring af arbejdsstillingen. De kan fx bruges til maste- og stigearbejde eller til at begrænse, hvor langt man kan bevæge sig ud mod en kant. Til mastearbejde kan også bruges en sele med bælte og D-ringe i siden. Bælter er livsfarlige, hvis de anvendes til at standse et fald.

D. REDNING
Før arbejde med faldsikringsudstyr på begyndes, er det vigtigt at udarbejde en nødredningsplan, hvis uheldet skulle være ude. Faldsikringsudstyret sikrer, at brugeren bliver fanget efter et fald, men der kan hurtigt opstå skader på en hængende person, og det skal en gennemarbejdet nødredningsplan for hindre. ICM bidrager gerne med udarbejdelsen af en nødredningsplan.

Rednings- og evakueringsudstyr, er beregnet til ophaling og/eller nedsænkning af én eller to personer samtidigt. Udstyret kan fungere automatisk, så uerfarne personer kan koble sig på og under kontrollerede forhold blive sænket ned. Udstyret kan også kræve manuel betjening, hvilket normalt kræver grundig indlæring og hyppig træning, så panik ikke opstår, når uheldet er ude.

E. UNDERVISNING
Følgende fremgår af AT vejledning D.5.5 fra juli 2007 (opdateretoktober 2014) om Faldsikring: ”Inden faldsikringsudstyret tages ibrug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det”. Det afhænger naturligvis af opgavens karakter og det valgte udstyr, men normalt er undervisning i korrekt brug et afgørende element i et korrekt faldsikringssystem. ICM har egne faldsikringsinstruktører, som underviser hold eller enkelt personer i korrekt brug af faldsikrings- og evakueringsudstyr. Undervisningen kan foregå på virksomheden eller i vore lokaler. ICM har også samarbejde med eksterne undervisere, som kan uddanne medarbejdere til at arbejde i højden.

PENDULSVING
Med mindre ankerpunktet er lige overarbejdsstedet, så skal man være opmærksom på, at man i tilfælde af fald vil svinge tilbage i retning mod ankerpunktet, præcis som et pendul. Før arbejdet planlægges skal man derfor tage højde for, om man er mere end 30º ude fra ankerpunktet og dermed har forøget risiko for at slå sig ved pendulsving.

FALDFAKTOR 0
Ankerpunktet er over arbejdsstedet. Der kræves normalt op til 2.5 m frihøjde under arbejdsstedet.

FALDFAKTOR 1
Ankerpunktet er ud for D-ringen i ryggen. Der kræves normalt op til 4.5 m frihøjde under arbejdsstedet.

FALDFAKTOR 2
Ankerpunktet er i fodhøjde. Der kræves normalt op til 6.5 m frihøjde under arbejdsstedet.

GODKENDELSER
ICM leverer faldsikringsudstyr til virksomheder, der arbejder over hele verden. Derfor skal produkterne leve op til kravene ide geografiske områder, hvor de skal anvendes. Alle produkter er CE godkendte iht. relevant EN standard. I vort katalog finder man forkortelser, som angiver, hvor produktet må anvendes.

ATEX
En serie af udstyr der er godkendt til brug i områder med fare for eksplosion i gasser, væsker eller støv. Se efter symbolet.

SKARPE KANTER
Fald over skarpe kanter har altid været et problem, fordi alle ved, at et fald over en kant er en realistisk mulighed for brugerne. Desværre tager testprocedurerne inden for de gældende standarder ikke tilstrækkeligt højde for skarpe kanter. Hidtil har man kun i brugermanualerne advaret mod brug af faldsikringsudstyr i nærheden af skarpe kanter. En arbejdsgruppe inden for CEN har nu udarbejdet en metode, hvor man kan teste udstyr for fald over skarpe kanter.
Markedet forventer, at denne metode bliver en del af kommende opdaterede standarder, men allerede idag findes produkter, som opfylder de skærpede krav.
Der kommer løbende opdateringer til testmetoden, men de to opstillinger herunder viser kort hvordan testen udføres.

OPSTILLING SET I PROFIL
(VERTIKAL TEST)

OPSTILLING SET OPPEFRA
(VERTIKAL TEST M/PENDULSVING)