FALDSIKRING

VIDEN OM FALDSIKRING


​​​​​​​Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger til forebyggelse af fald. Det kan for eksempel være opsætning af stillads, rækværk, brug af lift eller personligt faldsikringsudstyr. Det personlige faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt. Der skelnes mellem 3 hovedtyper indrettet til at:
1. Hindre personer i at falde
2. Sikre arbejdsstillingen i højden så fald begrænses
3. Opfange faldende personer

FALDSIKRINGSSYSTEMER

En korrekt løsning inden for faldsikring omfatter et valg af produkt og en stillingtagen til:
A. Ankerpunkt
B. Forbindelsen mellem ankerpunkt og person (f.eks. karabinhager eller specielle kroge)
C. Faldsikringssele
D. Redning
E. Instruktion


FALDSIKRINGSSYSTEMER

Hindring af faldSikring af arbejdsstillingStandsning af fald
AAnkerpunkt skal kunne modstå mindst 12 kN
BKort line eller støttestropStøttestropFaldsikring med dæmpende funktion
CBælte eller sele med bælteBælte eller sele med bælteSele
DDet er altid vigtigt at have forberedt en nødplan og have det korrekte redningsudstyr til rådighed.
​​​​​​​AT-vejledning D.5.5-3 – 1. juli 2007 – opdateret oktober 2016
ERelevant men i mindre omfangVigtigtMeget vigtigt


A. ANKERPUNKT
Skal kunne modstå belastning på mindst 12 kN for én person. Punktet kan være en naturlig del af konstruktionen man arbejder på, for eksempel et spær, men kan også være et opsat punkt beregnet til faldsikringsudstyr, for eksempel en strop, et treben, en øjebolt eller en stationær installation.

B. FORBINDELSE MELLEM ANKER OG PERSON
Forbindelsesled, i form af karabinhager eller specielle kroge, er normalt indsat mellem faldsikringsudstyret og ankerpunktet. De fås med manuel betjent omløber eller selvlåsende, hvor de åbnes over to-tre trin. Mindre erfarne personer bør foretrække selvlåsende karabinhager. Støttestroppe og korte liner må ikke anvendes til at standse et fald, men kun til at hindre personer i at falde. Falddæmpere må maksimalt være 2 meter inklusiv karabinhager og anvendes ved standsning af fald, hvor de optager en del af faldenergien, så personen ikke udsættes for en større belastning end 6 kN. Falddæmpere må kun anvendes på steder, hvor man har 4-6 meter frit luftrum under sig. Faldsikringer, findes som hel- og halvautomatiske. Nogle af de bedste faldsikringer er faldblokke, der holder linen stram under hele arbejdet og standser øjeblikkeligt, hvis man snubler eller falder. Installationer, er fastmonteret faldsikringsudstyr, som skal sikre brugeren på sin adgangsvej i højden, for eksempel i vindmølletårne, i elmaster, på stiger og på tage. Installationer opsættes kun hvis faldsikringssystemet skal anvendes gentagne gange og er oftest af stålwire eller stålskinner. Udstyret skal kunne tåle vind og vejr. Installationer skal normalt opsættes af kompetente og autoriserede fagfolk.

C. FALDSIKRINGSSELE
Seler, som har remme om bryst, sæde og lår, bruges til at opfange faldende personer, til at sænke og løfte personer i brønd eller silo, eller til at sikre arbejdsstillingen, hvis selen har bælte. Faldsikringen skal fastgøres, så man hænger oprejst efter fald. Under arbejdet skal selen, og især lårstropperne, være tætsiddende. Vælg altid en sele, som er nem at tage af og på, nem at justere og behagelig i brug. Bælter, med D-ringe i siden, bruges til hindring af fald og til sikring af arbejdsstillingen. De kan for eksempel bruges til maste- og stigearbejde eller til at begrænse, hvor langt man kan bevæge sig ud mod en kant. Til mastearbejde kan der også bruges en sele med bælte og D-ringe i siden. Bælter er livsfarlige, hvis de anvendes til at standse et fald.

D. REDNING
Før arbejde med faldsikringsudstyr påbegyndes, er det vigtigt at udarbejde en nødredningsplan, hvis uheldet skulle være ude. Faldsikringsudstyret sikrer, at brugeren bliver fanget efter et fald, men der kan hurtigt opstå skader på en hængende person, og det skal en gennemarbejdet nødredningsplan forhindre. Rednings- og evakueringsudstyr, er beregnet til ophaling og/eller nedsænkning af én eller to personer samtidigt. Udstyret kan fungere automatisk, så uerfarne personer kan koble sig på og under kontrollerede forhold blive sænket ned. Udstyret kan også kræve manuel betjening, hvilket normalt kræver grundig indlæring og hyppig træning, så panik ikke opstår, hvis uheldet er ude.

E. INSTRUKTION
Følgende fremgår af AT-vejledning D.5.5-3 1. juli 2007 (opdateret oktober 2016) om Faldsikring: ”Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det”. Det afhænger naturligvis af opgavens karakter og det valgte udstyr, men normalt er instruktionen i korrekt brug et afgørende element i et korrekt faldsikringssystem. ICM har medarbejdere, som vejleder hold eller enkeltpersoner i korrekt brug af faldsikrings- og evakueringsudstyr. Instruktionen kan foregå hos kunden eller i vore lokaler.

PENDULSVING

Med mindre ankerpunktet er lige over arbejdsstedet, så skal man være opmærksom på, at man i tilfælde af fald vil svinge tilbage i retning mod ankerpunktet, præcis som et pendul. Før arbejdet planlægges skal man derfor tage højde for, om man er mere end 30 grader ude fra ankerpunktet og dermed har forøget risiko for at slå sig ved pendulsving.

FALDFAKTOR 0

Ankerpunktet er over arbejdsstedet. Der kræves normalt op til 2,5 meters frihøjde under arbejdsstedet.​​​​​​​

FALDFAKTOR 1

Ankerpunktet er ud for D-ringen i ryggen. Der kræves normalt op til 4,5 meters frihøjde under arbejdsstedet.

FALDFAKTOR 2

Ankerpunktet er i fodhøjde. Der kræves normalt op til 6,5 meters frihøjde under arbejdsstedet.

GODKENDELSER

EN STANDARDER - GODKENDELSER
EN 341Nedfiringsudstyr
EN 353-1Glidesystemer med en ikke elastisk ankerline
EN 353-2Glidesystemer med en fleksibel ankerline
EN 354Liner
EN 355Energiabsorbere
EN 358Støttebælter og støtteliner
EN 360Automatiske fangindretninger
EN 361Seler
EN 362Forbindelsesled
EN 363Faldsikringssystemer
EN 364Prøvningsmetoder
EN 365Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning
EN 795Forankringsudstyr
EN 813Bælte med siddegjorde
EN 1496Løfteanordninger
EN 1497Redningsseler
EN 1498Redningsløkker
EN 12841Rope Access udstyr


EN STANDARDER - INTERNATIONALE FORKORTELSER
ENGodkendt iht. europæisk standard til brug i EU
ANSIGodkendt til brug i USA
NFPAGodkendt til brug af brandfolk i USA
CSAGodkendt til brug i Canada
AS/NZSGodkendt til brug i Australien og New Zealand
EACGodkendt til brug i nogle østeuropæiske lande

ICM leverer faldsikringsudstyr til virksomheder, der arbejder over hele verden. Derfor skal produkterne leve op til kravene i de geografiske områder, hvor de skal anvendes. Alle produkter er CE godkendte iht. relevant EN standard. På produktsiderne finder man forkortelser, som angiver, hvor produktet må anvendes.

Skarpe kanter

Fald over skarpe kanter har altid været et problem, fordi alle ved, at et fald over en kant er en realistisk risiko for brugerne. En arbejdsgruppe inden for CEN har nu udarbejdet en metode, hvor man kan teste udstyr for fald over skarpe kanter. Der kommer løbende opdateringer til testmetoden, men de to opstillinger herunder viser kort hvordan testen udføres.

ICM SAFETY SERVICE

Faldsikringsudstyr skal, som beskrevet i EN 365 og AT-vejledningen mindst én gang hver 12. måned gennemgå et lovpligtigt eftersyn hos en autoriseret eller kompetent person. Herudover skal alt udstyr, der har været udsat for maksimal belastning, eller er i tvivlsom stand, enten kasseres eller efterses, da det ikke mere skønnes at yde betryggende sikkerhed. Vores mangeårige erfaring har vist os vigtigheden af, at udstyret gennemgår det lovpligtige eftersyn.

Med en SAFETY SERVICE løsning inden for faldsikring får du eftersyn og afprøvning af for eksempel faldblokke, seler, støttebælter, stropper, livliner og glideliner samt 3-ben. Udstyr registreres i form af et journalkort, der følger produktet samt i vores servicedatabase, så du automatisk bliver indkaldt igen efter 12 måneder. Datoen fremgår også på et mærkat. Vores servicevogne tilbyder desuden eftersyn af stiger samt fastmonterede skinne- og wirefaldsikringssystemer. Vi efterser systemet, forankringspunkter og stolper. Vi anbefaler, at man tegner en serviceaftale på faste systemer. Har du spørgsmål omkring din faldsikring, er du meget velkommen til at kontakte os på (+45) 70 606 606.

LÆS MERE OM SAFETY SERVICE
​​​​​​​

VÆRKTØJSSIKRING

Vi har et stort udvalg af produkter til værktøjssikring.

LÆS OM VÆRKTØJSSIKRING


VIDSTE DU, AT...

der i 2017 blev anmeldt i alt 1628 arbejdsulykker, hvor personer blev ramt af faldende genstande? Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark.

infografikker

PRODUKTER
​​​​​​​FALDSIKRING

Færdig Nulstil Filtrer efter Nulstil
0 valgt Vælg alle Brands
0 valgt Vælg alle Egenskaber
0 valgt Vælg alle Godkendelser
0 valgt Vælg alle Længde
0 valgt Vælg alle Standarder
0 valgt Vælg alle Størrelse
Gå til toppen
184 produkter |
184 produkter |