HVAD ER LOCKOUT/TAGOUT?
Lockout/Tagout er en planlagt sikkerhedsprocedure som indebærer, at energien til maskiner og andre installationer kobles fra. Herved kan man sikkert foretage reparationer og vedligeholdelse uden risiko for utilsigtet tilkobling af strøm til maskiner eller åbne for ventiler til produktionsanlæg. Med et bredt udvalg af produkter til alle tænkelige arbejdsopgaver vil sikring med  Lockout/Tagout reducere risikoen for uheld og personskade.