FALDSIKRING

Faldsikring

Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger til forebyggelse af fald. Det kan for eksempel være opsætning af stillads, rækværk, brug af lift eller
personligt faldsikringsudstyr. Det personlige faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt. Der skelnes mellem 3 hovedtyper indrettet til at:

  1. Hindre personer i at falde
  2. Sikre arbejdsstillingen i højden så fald begrænses
  3. Opfange faldende personer

Støttestropper & støttebælter