Høreværn

VIDEN OM HØREVÆRN


Støj er lydbølger, som forplanter sig igennem luft eller væske ved forskellige frekvenser. Støj reduceres bedst ved kilden, og det påhviler arbejdsgiveren via tekniske foranstaltninger eller hensigtsmæssig planlægning af arbejdet at nedbringe støjbelastningen mest muligt. Allerede ved 80 dB(A) begynder støj at blive farlig. Hvis støjbelastningen ikke kan reduceres til under dette niveau, må arbejdet kun udføres, hvis der er stillet høreværn til rådighed. Er støjen over 85 dB(A) (over en 8 timers arbejdsdag), er høreværn påbudt. Valg af korrekt høreværn afhænger af støjens lydstyrke og frekvensområde, dæmpningsbehovet samt ønsket om kombination med andet sikkerhedsudstyr.

EN Standarder

  • EN 352-1 Ørekopper
  • EN 352-2 Ørepropper
  • EN 352-3 Ørekopper til industrisikkerhedshjelm
  • EN 352-4 Niveauafhængige ørekopper (medhør)
  • EN 352-5 Ørekopper med aktiv lyddæmpning
  • EN 352-6 Ørekopper med audio-kommunikation
  • EN 352-7 Niveauafhængige ørepropper
  • EN 352-8 Ørekopper til underholdningsformål

Støjdæmpning & overdæmpning

Det er vigtigt, at det anvendte høreværn giver dæmpning nok til at beskytte hørelsen. Det er dog lige så vigtigt, at det ikke dæmper for meget, så brugeren bliver overbeskyttet. Overdæmpning kan betyde, at man ikke hører kollegerne, telefonopkald, alarmer eller andre vigtige signaler. Det anbefalede lydniveau under høreværnet ligger mellem 70-80 dB.

SNR (Single Number Rating) er en grov beregning, som går ud på, at SNR-værdien angivet på høreværnet fratrækkes det målte støjniveau. Det heraf fremkomne tal bør ligge et sted under 80 dB(A).

Høreværnstyper

ØREKOPPER

Denne slags hovedværn består af hårde plastikkopper med lydisolerende materiale, som slutter tæt om brugerens ører. Fordelen ved ørekopper er, at de er nemme at tage af og på og kan justeres til de fleste hovedstørrelser. Grundet deres størrelse, bliver ørekopper ikke lige så nemt væk som ørepropper og det er nemt at se, om medarbejdere bruger deres høreværn. Ørekopper anvendes også til ekstreme støjforhold, da de fås med højere beskyttelse end eksempelvis ørepropper. Dog er det vigtigt, at sørge for, at dine ørekopper kan kombineres med andre personlige værnemidler, hvis dette er nødvendigt. Kræver dit arbejde for eksempel, at du skal bære hjelm, fås de fleste af vores hovedværn også i en udgave, der kan monteres på industrisikkerhedshjelme. Husk at udskifte skumindsatser og tætningsringe med det passende hygiejnesæt mindst hvert halve år.

ELEKTRONIK- & KOMMUNIKATIONSHØREVÆRN

I denne kategori finder du ørekopper med indbygget radio og kommunikationsudstyr, såvel som ”aktive” høreværn, der modsat almindelige ”passive” ørekopper reducerer udefrakommende støj. Dette gør det muligt, at føre samtaler og høre alarmtoner med høreværnet på uden at tage skade af larm fra omgivelserne.

ØREPROPPER

Der findes mange slags ørepropper og de er særligt velegnet som en prisvenlig løsning, der er nem at have i lommen. Derfor er de praktiske, når man skal beskytte sine øre i kortere perioder i løbet af en arbejdsdag eller i varme og fugtige omgivelser. Dog kræver ørepropper instruktion i korrekt anvendelse, da forkert indføre propper ikke yder den forventede beskyttelse. Ørepropper kan være uegnede til brug i uhygiejniske områder, da man kan risikere at føre snavs ind i øregangene.

FORMSTØBTE ØREPROPPER

ICM leverer formstøbte ørepropper til din arbejdsplads i samarbejde med Sivantos. Kontakt vores kundeservice for at høre nærmere, hvorefter vi giver dine oplysninger videre til vores partner, som kontakter dig med henblik på, at aftale tid til at tage aftryk. Leveringstiden er cirka en måned og der kræves en minimumsbestilling på 2-3 par.

ØREPROPPER PÅ BØJLE

Denne type øreværn består af propper, der kun går delvist ind i ørekanalen. Ørepropper på bøjle er nemme at tage af og på og kan hænge rundt om halsen, når de ikke er i brug. Derfor kan denne løsning være velegnet til situationer med sporadisk moderat larm, eller til medarbejdere, der bevæger sig ind og ud af områder med larm. Denne løsning er typisk lidt dyrere end ørepropper men billigere end ørekopper. Bemærk, at der kan være størrelsesforskel på de forskellige bøjler. Husk, at i sidste ende kommer høreværnets effektivitet an på personlige præferencer. Alle øregange er forskellige og det er som regel det mest komfortable høreværn, der ender med at blive brugt.

LYDSTYRKE & FREKVENS

STØJBAROMETER
Decibel (dB) er et mål for lydens styrke, ligesom grader celsius er et mål for temperatur. En ændring på 3 dB(A) halverer eller fordobler støjpåvirkningen og registreres tydeligt, men der skal helt op til en ændring på 10 dB(A) førend øret vil opfatte støjen som halveret eller fordoblet. Derfor kan selv ganske beskedne ændringer i støjen have afgørende betydning. Almindelig industristøj er typisk på 100-110 dB, mens almindelig tale ligger omkring 60 dB. Frekvensen angiver antal lydsvingninger per sekund og kaldes Hertz (Hz). En (Hz) er altså 1 lyd-svingning per sekund. Langsomme svingninger opfattes som dybe toner (bas omkring 125 Hz), mens hurtige svingninger høres som høje toner (diskant, som fx en trompet, omkring 4000 Hz). Unge mennesker med god hørelse kan høre lyde fra 20 til 20.000 Hz. Almindelig industri- støj ligger typisk i området 2-8000 Hz, hvilket er mellem- og højfrekvensområdet.

1% AF 1 TIME = 36 SEKUNDER

Hvis høreværnet ikke benyttes i blot 36 sekunder af 1 times støjeksponering, vil den gennemsnitlige dæmpning forringes med cirka 20 dB ved 2000 Hz.

HML METODEN


​​​​​​​En enkel metode, der angiver hvilket støjniveau, brugeren udsættes for inde under høreværnet. Når man kender typen af støj eller den eksakte støjstyrke, kan man vælge det korrekte høreværn ud fra HML-værdierne (Høj-, Mellem- og Lavfrekvens støj). Jo højere HM-værdier desto bedre dæmpning af højfrekvensstøj, og jo højere ML-værdier desto bedre dæmpning af lavfrekvensstøj. Støjen, som man skal beskytte sig mod måles med en støjmåler i en dB(A) og dB(C) vægtning.

VÆLG DET RIGTIGE HØREVÆRN

- og brug det hele tiden.

Det er en misforståelse, at man skulle kunne ”vænne sig” til støj. Den er farlig, og fordi den ofte er skyld i, at høreskader først opdages, når det er for sent. Det er derfor vigtigt at gøre sig helt klart, at høreværn skal anvendes hele tiden inden for de arbejdsområder, som sikkerhedstjenesten har angivet som ”støjområder”.

EKSEMPEL
Den effektive dæmpning ved 2000 Hz reduceres fra cirka 40 dB til cirka 20 dB, hvis høreværnet kan bruges i 99% af tiden.

infografikker

PRODUKTER
høreværn

Færdig Nulstil Filtrer efter Nulstil
0 valgt Vælg alle Brands
0 valgt Vælg alle Høreværn Type
0 valgt Vælg alle Standarder
Gå til toppen
92 produkter |
92 produkter |