DRagter & Overtræk

Viden om dragter & overtræk


​​​​​​​Der kan være mange grunde til, hvorfor man skal anvende beskyttelsesdragt. Under normale omstændigheder beskyttes kroppen af huden. Imidlertid har vor moderne verden udviklet en lang række stoffer, mod hvilke huden alene ikke udgør tilstrækkelig beskyttelse. Nogle stoffer, for eksempel opløsningsmidler, optages i kroppen gennem huden og kan efterfølgende være årsag til allergier, forgiftninger med videre. Andre stoffer som farlige partikler og fibre som for eksempel asbest, bliver ikke optaget gennem huden men gennem åndedrættet. Her er det imidlertid vigtigt stadig at undgå at få partiklerne på huden, da de er svære at fjerne fra huden. Selv efter et bad vil der være partikler tilbage der langsomt frigives derhjemme efter arbejdet, hvor også familien kan bliver udsat.

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt nøje at vurdere, hvilken fare der skal beskyttes imod, så den rigtige beskyttelsesdragt bliver valgt til opgaven. Typiske områder hvor beskyttelsesdragter anvendes er inden for kemikaliehåndtering, ved oprensning af forurenet jord, sygdomsbekæmpelse, oliehåndtering, industriel rengøring, tankrensning, nedrivning, sprøjtemaling, farmaceutisk industri og landbrug.

Læs desuden om komfort og beskyttelse, samt tilbehør til dragter lige HER.

BESKYTTELSESDRAGTER


Alle beskyttelsesdragter er produceret og godkendt i Kategori III. Herunder har alle beskyttelsesdragter en typeinddeling der indikerer hvilken grad af beskyttelse dragten giver. Inddelingen går fra type 1-6. Type 1 giver den højeste beskyttelse.

Beskyttelsesdragter skal alle være produceret iht. kategori III for at kunne betegnes som beskyttelsesdragt. Det vil sige at der er visse grundkrav til designet af dragten, der skal overholdes. Er en dragt vedlagt en udførlig brugsanvisning iht. reglerne, men er uden typemærkning, kan den kun anvendes som beskyttelse mod almindeligt snavs.

MÅLESKEMA

materialer

Materialerne til de forskellige beskyttelsesdragter og overtræksdragter kan opdeles i vævede (woven) og ikke-vævede (nonwoven) metervarer.

VÆVEDE (WOVEN)
En vævet metervare vil, på grund af strukturen, ikke give særlig god beskyttelse, da der vil være huller i ”hjørnerne” mellem garnene/fibrene, der ligger struktureret. Derfor er denne ikke velegnet til dragter.

IKKE-VÆVEDE (NON-WOVEN)
En ikke-vævet metervare, hvor fibrene ligger fuldstændig ustruktureret, men dog fordelt så de er ensartet, vil have en tættere struktur og dermed have mulighed for at give en bedre beskyttelse. Derfor er de fleste metervarer brugt til beskyttelsesdragter og overtræksdragter baseret på ikke-vævede materialer. Fibrene er i større eller mindre grad svejset (spun-bonded) sammen, så de udgør en tæt metervare.

PP (POLYPROPYLENE)
PP er en polymer som også kan formes til fibre, der kan bruges til beklædning og hygiejneartikler. Polypropylene som bruges til beklædning er fremstillet af ikke-vævet materiale, som ikke optager fugt, men tværtimod transporterer fugten væk fra kroppen. Derfor vil en PP dragt typisk ikke være tæt nok til at kunne blive testet og godkendt som beskyttelsesdragter i kategori 3. Engangsbeklædning af PP bliver udelukkende anvendt som beskyttelse mod smuds og/eller produktbeskyttelse. Der findes mange forskellige kvaliteter/vægte på denne type metervare.

SMS/SMMS
Spunbond Meltblown Spunbond polypropylene. Metervaren består af 3 lag. I midten er der en cirka 0,1 mm struktur af fibre, der er smeltet sammen (meltblown) til en relativ tæt struktur. Dette udgør barrieren i metervaren, og den er beskyttet af et lag spunbonded PP på hver sin side. Beklædning fremstillet af SMS er egnet som beskyttelse mod visse partikler, og dragterne er relativt komfortable og har stor åndbarhed på grund af den ”utætte” struktur. Dragternes PP yderside (ikke glat/afvisende) gør, at væsker kan trænge ind, og partikler kan sætte sig fast. SMMS Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond. Metervaren består af 4-lag. Er som SMS men med et ekstra Meltblown kerne.

MF
Dette er en 2-lags metervare. Det beskyttende lag er en mikroporøs polyethylen film (Microporous Film) på 6-20 μm (0,006-0,020 mm). Filmen er fæstnet til et bærelag non-woven fibre. Dragter af dette materiale giver umiddelbart en god beskyttelse. Dragten er glat på oversiden, hvilket forhindrer partikler og væsker i at sætte sig og trænge ind. Dragten føles tæt på grund af filmen. Filmen kan dog variere og derfor give uens beskyttelse. Tykkelsen på den beskyttende film kombineret med at den sidder på ydersiden af metervaren, gør, at den er udsat for fysisk påvirkning. Hvis filmen bliver ridset/slidt, er der ingen beskyttelse. Metervaren vejer ca 60 g/m². Kan variere fra producent til producent.

TYVEK© 1431N
Denne metervare består helt igennem af polyethylen fibre, der bliver presset sammen under varmepåvirkning. Herved opnås en 0,1 mm tyk unik metervare, der er ens hele vejen igennem. Her er det i modsætning til de 2 øvrige materialer hele metervaren der yder beskyttel-sen. Metervaren er på grund af varmepåvirkningen helt glat på overfl aderne. Dragter produceret af Tyvek giver umiddelbart god beskyttelse. Den glatte overflade forhindrer partikler og væsker i at sætte sig og trænge ind i metervaren. Materialet er mere åndbart end MF. Meter-varen vejer 41 g/m². Afgiver meget få partikler og er derfor det bedst egnede materiale til renrum.

TYCHEM® C
Dette materiale består af Tyvek© 1431N med en polymerbelægning. Det lette og stærke materiale giver god beskyttelse mod farlige partikler og uorganiske syrer og baser, selv under tryk på op til 2 bar. Metervaren indeholder ikke halogener eller blandinger heraf. Metervaren vejer 84,6 g/m².


TYCHEM® F
Dette materiale består af Tyvek© 1431N med yderligere 3 lag. En polymerbelægning, en Dupont© barriere film og til sidst en polymerbelægning. Dette lette og stærke materiale yder en høj beskyttelse mod farlige partikler, uorganiske og organiske syrer og baser, selv under tryk på op til 5 bar. Metervaren indeholder ikke halogener eller blandinger heraf. Metervaren vejer 117,5 g/m².

TYCHEM® TK
Materialet giver høj beskyttelse mod gasser og flydende og faste kemikalier. Materialet er et tre-lags materiale med 100% nonwoven polyester i midten belagt med en stærk barriere film på begge sider. Materialet bliver brugt til fremstilling af dragter godkendt i type 1 for gastæthed, type 2 for begrænset gastæthed og type 3 for kemisk beskyttelse. Metervaren indeholder ikke halogener elle dele heraf. Materialet er unik ved sin lave vægt. Metervaren vejer 331 g/m².

infografikker

PRODUKTER
dragter & overtræk

Færdig Nulstil Filtrer efter Nulstil
0 valgt Vælg alle Brands
0 valgt Vælg alle Dragttype
0 valgt Vælg alle Godkendelser
0 valgt Vælg alle Standarder
Gå til toppen
106 produkter |
106 produkter |