DRAGTER & ENGANGSARTIKLER
Der kan være mange grunde til, hvorfor man skal anvende beskyttelsesdragt. Under normale omstændigheder beskyttes kroppen af huden. Imidlertid har vor moderne verden udviklet en lang række stoffer, mod hvilke huden alene ikke udgør tilstrækkelig beskyttelse. Nogle stoffer, fx opløsningsmidler, kan blive optaget i kroppen gennem huden og efterfølgende være årsag til allergier, forgiftninger m.v.
Bliver man udsat for farlige partikler eller fibre som fx asbest, bliver disse ikke optaget gennem huden, men gennem åndedrættet. Det er imidlertid vigtigt at undgå at få partiklerne på huden, da de er svære at fjerne. Selv efter et bad vil der stadig være partikler eller fibre tilbage. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, hvilke stoffer der indgår i processen. Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt nøje at vurdere, hvilken fare der skal beskyttes imod, så den rigtige beskyttelsesdragt bliver valgt til opgaven. Typiske områder hvor beskyttelsesdragter anvendes er inden for kemikaliehåndtering, ved oprensning af forurenet jord, sygdomsbekæmpelse, oliehåndtering, industriel rengøring, tankrensning, sprøjtemaling, farmaceutisk industri og landbrug.

EN STANDARDER
​Beskyttelsesdragter har en typeinddeling, der indikerer, hvilken grad af beskyttelse, dragten har. Inddelingen går fra type 1-6. Type1 giver den højeste beskyttelse. Beskyttelsesdragter skal alle være produceret iht. kategori III for at kunne betegnes som beskyttelsesdragt. Dvs. at der er visse grundkrav til designet af dragten, der skal overholdes. Er en dragt vedlagt en udførlig brugsanvisning iht. reglerne, men er uden typemærkning, kan den kun anvendes som beskyttelse mod almindeligt snavs.

Kategori III
Beskrivelse af design for beskyttelsesdragter, der er beregnet til at beskytte mod alvorlige eller fatale risici. Dragterne skal typegodkendes.

Type 6 & 6B
Begrænset stænktæthed. Beskytter hvis der ikke er risiko for direkte væskesprøjt på dragten, EN 13034. Type 6B beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

Type 5 & 5B
Beskytter mod farligt støv og partikler, EN 13982. Type 5B beskytter mod biologisk forurenedepartikler, EN 14126.

Type 4 & 4B
Spraytætte dragter: Dragterne er godkendt til, at der kan ske mætning af væske, der kan fortætte sig på dragten. Dragterne skal have svejsede sømme. Der skal foretages gennemtrængningstest iht. EN 369 for at skaffe viden om beskyttelse i forhold til de enkelte kemikalier, EN 14605. Type 4B beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

Type 3 & 3B
Væsketætte dragter: Dragterne er godkendt til at kunne modstå væsker under tryk fx fra slanger og mundstykker. Dragterne skal have svejsede sømme. Der skal foretages gennemtrængningstest iht. EN 369 for at skaffe viden om beskyttelse i forhold til de enkelte kemikalier, EN 14605. Type 3B beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

Type 2
Begrænset gastæt. Dragter, der ved indvendigt overtryk forhindrer støv, væsker og dampe i attrænge ind, EN 943.

Type 1
Gastætte dragter: Dragter, der i sig selv er helt tætte, EN 943.

EN 14126
Beskytter mod biologisk forurenede partikler, EN 14126.

EN 1073-2
Beskytter mod radioaktiv partikelforurening iht. EN 1073-2 (ikke mod radioaktiv stråling).

EN 1149-5
Elektrostatisk beskyttelse iht. EN 1149-5 (med korrekt jordforbindelse).

ENGANGSBEKLÆDNING
ICM leverer et komplet program af engangsbeklædning tilmedicinalsektoren, industrien og fødevareindustrien. Somregel findes produkterne i flere farver, så programmethenvender sig til virksomheder med farveadskilte produktionsenhederog til fødevarevirksomheder, der kører detblå koncept (sporbare materialer).

Programmet består af:
• Huer
• Mund- og skægbind
• Kitler og forklæder
• Ærmer
• Handsker (se Handsker)
• Skoovertræk

MATERIALER
Materialerne til de forskellige beskyttelsesdragter og overtræksdragter
kan opdeles i vævede (woven) og ikke-vævede (nonwoven) metervarer.

VÆVEDE (WOVEN)
En vævet metervare vil, på grund af strukturen i metervaren, ikke give særlig god beskyttelse, da der vil være huller i ”hjørnerne” mellem garnene/fibrene, der ligger struktureret. Derfor er denne ikke velegnet til dragter.

IKKE-VÆVEDE (NON-WOVEN)
En ikke-vævet metervare, hvor fibrene ligger fuldstændig ustruktureret, men dog fordelt så de er ensartet, vil have en tættere struktur og dermed have mulighed for at give en bedre beskyttelse. Derfor er de fleste metervarer brugt til beskyttelsesdragter og overtræksdragter baseret på ikke-vævede materialer. Fibrene er i større eller mindre grad svejset (spun-bonded) sammen, såde udgør en tæt metervare.

VARIANTER AF NON-WOVEN

PP (POLYPROPYLENE)
PP er en polymer som også kan formes til fibre, der kan bruges til beklædning og hygiejneartikler.Polypropylene som bruges til beklædning er fremstillet af ikke-vævet materiale, som ikke optager fugt, men tværtimod transporterer fugten væk fra kroppen. Derfor vil en PP dragt typisk ikke være tæt nok til at kunne blive testet og godkendt som beskyttelsesdragter i kategori 3. Engangsbeklædning af PP bliver udelukkende anvendt som beskyttelse mod smuds og/eller produktbeskyttelse. Der findes mange forskellige kvaliteter/vægte på denne type metervare.

SMS/SMMS
Spunbond Meltblown Spunbond polypropylene. Metervaren består af 3 lag. I midten er der en ca.0,1 mm struktur af fibre, der er smeltet sammen (meltblown) til en relativ tæt struktur. Dette udgør barrieren i metervaren, og den er beskyttet af et lag spunbonded PP på hver sin side. Beklædning fremstillet af SMS er egnet som beskyttelse mod visse partikler, og dragterne er relativt komfortable og har stor åndbarhed på grund af den ”utætte” struktur. Dragternes PP yderside (ikke glat/afvisende) gør, at væsker kan trænge ind, og partikler kan sætte sig fast. SMMS Spunbond Meltblown MeltblownSpunbond. Metervaren består af 4-lag. Er som SMS men med et ekstra Meltblown kerne
.

MF
Dette er en 2-lags metervare. Det beskyttende lag er en mikroporøs polyethylen film (Microporous Film) på 6-20 μm (0,006-0,020 mm). Filmen er fæstnet til et bærelag non-woven fibre. Dragter af dette materiale giver umiddelbart en god beskyttelse. Dragten er glat på oversiden, hvilket forhindrer partikler og væsker i at sætte sig og trænge ind. Dragten føles tæt på grund af filmen. Filmen kan dog variere og derfor give uens beskyttelse. Tykkelsen på den beskyttende film kombineret med at den sidder på ydersiden af metervaren, gør, at den er udsat for fysisk påvirkning. Hvis filmen bliver ridset/slidt, er der ingen beskyttelse. Metervaren vejer ca 60 g/m². Kan variere fra producent til producent.

TYVEK© 1431N
Denne metervare består helt igennem af polyethylen fibre, der bliver presset sammen under varmepåvirkning. Herved opnås en 0,1 mm tyk unik metervare, der er ens hele vejen igennem. Her er det imodsætning til de 2 øvrige materialer hele metervaren der yder beskyttelsen. Metervaren er pga. varmepåvirkningen helt glat på overfladerne. Dragter produceret af Tyvek giver umiddelbart godbeskyttelse. Den glatte overflade forhindrer partikler og væsker i at sætte sig og trænge ind i metervaren. Metervaren er stærk og opbygningen gør den mindre udsat for slid og rivepåvirkning. Materialet er mere åndbart end MF. Metervaren vejer 41 g/m².

TYCHEM® C
Dette materiale består af Tyvek© 1431N med en polymerbelægning. Det lette ogstærke materiale giver god beskyttelse mod farlige partikler og uorganiske syrerog baser, selv under tryk på op til 2 bar. Metervaren indeholder ikke halogener eller blandinger heraf. Metervaren vejer 84,6 g/m².

TYCHEM® F
Dette materiale består af Tyvek© 1431N med yderligere 3 lag. En polymerbelægning, en Dupont© barriere film og til sidst en polymerbelægning. Dette lette og stærke materiale yder en høj beskyttelse mod farlige partikler, uorganiske og organiske syrer og baser, selv under tryk på op til 5 bar. Metervaren indeholder ikke halogener eller blandinger heraf. Metervaren vejer 117,5 g/m².


TYCHEM® TK
Materialet giver høj beskyttelse mod gasser og flydende og faste kemikalier. Materialeter et trelags materiale med 100% nonwoven polyester i midten belagt med en stærk barriere film på begge sider. Materialet bliver brugt til fremstilling af dragter godkendt i type 1 for gastæthed, type 2 for begrænset gastæthed og type 3 for kemisk beskyttelse. Metervaren indeholder ikke halogener elle dele heraf. Materialet er unik ved sin lave vægt. Metervaren vejer 331 g/m².

Mål i cm