ANVENDELSE
I de fleste industrier er der ofte brug for beskyttelse mod mulige farer såsom iltmangel, eksplosionsfare og giftige gasarter. Bærbare gasdetektorer og stationære gasalarmsystemer kan i den forbindelse anvendes til kontinuerlige målinger af de ovenstående farer. Gasdetektorerne giver alarm eller advarsel så snart faren måtte opstå, så brugeren kan nå at forlade området, eller til at der skal startes en handling, eksempelvis til en øget ventilering af et lokale.

I forbindelse med arbejde i tanke, beholdere, lukkede rum og kloakker anvendes bærbare gasdetektorer til at analysere, om arbejdsmiljøet er sikkert før indtræden, og under arbejdet i området. Bærbare gasdetektorer findes som single - eller multi-gas detektorer, og de kan konfigureres med forskellige sensor eller sensorer til måling af de forskellige gasarter, man ønsker at detektere.

Afhængigt af antallet af sensorer kan udstyret på samme tid detektere og måle:

  • Iltmangel eller forøget iltindhold
  • Eksplosionsfarlige gasser og dampe
  • Giftige gasarter

BÆRBART OG STATIONÆRT UDSTYR
Overvågning af gasser i fabrikker og produktionsanlæg er efterhånden nødvendig i de fleste brancher. Eksplosive gasser anvendes som energi; eksplosive væsker anvendes som råvarer eller halvfabrikata. Giftige gasser og dampe forefindes næsten altid i industrielle råvarer; de findes som udledningsgasser. For at beskytte produktionen og medarbejderne kræves ofte personlige værnemidler og gasdetektering. Hvis personbårne gasdetektorer ikke løser opgaven, eller kræver yderligere supplement, så er stationære gasdetektering nødvendige for automatisk overvågning.

Stationære gasdetektering installeres permanent; overvågningsstederne bestemmes og sikkerhedsforanstaltninger aktiveres automatisk i forbindelse med en faresituation, fx visuelle og akustiske alarmer, autosluk af produktions-udstyr, autostart af ventilatorer, osv. Stationære gasdetektering måler konstant, giver automatisk alarm og kontrollerer processer. ICM leverer både bærbart og stationært gasdetektor udstyr. Og vor serviceafdeling idriftsætter og servicerer både bærbare gasdetektor og stationære gasdetektor anlæg.

Kontakt os for vejledning og tilbud.

INSTRUMENT GUIDE

ICM SAFETY SERVICE

Gasdetektoren kan være en livreddende enhed, derfor er det afgørende, at man får indsendt sine gasdetektorer til det respektive eftersyn og kalibrering.  Det kan have fatale konsekvenser at gå ind i kontaminerede områder, såsom lukkede rum  eller ned i brønde, med en gasdetektor, der ikke viser eller angiver de faktiske værdier. Under normale omstændigheder anbefaler vores leverandører på gasdetektorer, at gasdetektorerne kalibreres og efterses efter regionale standarder eller industriens ”Best practice”. Vi anbefaler normalt, at man kalibrerer sine gasdetektorer mindst hver 12. måned.

En SAFETY Service løsning indenfor gasdetektering inkluderer:

  • Kalibrering og vedligeholdelseskontrol af bærbare gasdetektorer
  • Kalibrering og eftersyn af stationære gasdetektorer
  • Udskiftning af defekte og slidte sensorer
  • Reparation af gasdetektorer

Vær opmærksom på, at for at opretholde sine garantier på sensorer, genopladelige batterier, kabinetter og elektronik skal gasdetektorerne desuden gennemgå et årligt vedligeholdelseskontrol, hvilket vi naturligvis gør ved samme lejlighed.

Har du spørgsmål omkring dine gasdetektorer, er du meget velkommen til at kontakte os på 70 606 606.