Instrumenter

VIDEN OM INSTRUMENTER


DETEKTORER & ALARMER

I de fleste industrier er der ofte brug for beskyttelse mod mulige farer såsom iltmangel, eksplosionsfare og giftige gasarter. Bærbare gasdetektorer og stationære gasalarmsystemer kan i den forbindelse anvendes til kontinuerlige målinger af de ovenstående farer. Gasdetektorerne giver alarm eller advarsel, så snart faren måtte opstå, så brugeren kan nå at forlade området, eller nå at handle, ved eksempelvis at øge ventilering af et lokale. I forbindelse med arbejde i tanke, beholdere, lukkede rum og kloakker anvendes bærbare gasdetektorer til at analysere, om arbejdsmiljøet er sikkert før indtræden, og under arbejdet i området. Bærbare gasdetektorer findes som single- eller multi-gasdetektorer, og de kan konfigureres med forskellige sensorer til måling af de forskellige gasarter, man ønsker at detektere.

Afhængigt af antallet af sensorer kan udstyret på samme tid detektere og måle:

 • Iltmangel eller forøget iltindhold
 • Eksplosionsfarlige gasser og dampe
 • Giftige gasarter

MEST ALMINDELIGE SENSORER

 • O2 Oxygen = Ilt
 • EX Eksplosionsfarlige gasser
 • H2S Hydrogensulfid = Svovl brinte
 • CO Carbon monooxid = Kulilte
 • NH3 Ammoniak
 • CO2 Carbondioxid = Kulsyre
 • NO2 Nitrogendioxid
 • Cl2 Klor
 • ClO2 Klordioxid
 • SO2 Svovldioxid
 • PH3 Phosphin = Fosfin
 • HCN Hydrogencyanid = Blåsyre

ICM SAFETY SERVICE


Gasdetektoren kan være en livreddende enhed, derfor er det afgørende, at man får indsendt sine gasdetektorer til det respektive eftersyn og kalibrering. Det kan have fatale konsekvenser at gå ind i kontaminerede områder, såsom lukkede rum eller ned i brønde, med en gasdetektor, der ikke viser eller angiver de faktiske værdier. Under normale omstændigheder anbefaler vores leverandører på gasdetektorer, at de kalibreres og efterses efter regionale standarder eller industriens ”Best practice”. Vi anbefaler normalt, at man kalibrerer sine gasdetektorer mindst hver 12 måned.

En SAFETY Service løsning inden for gasdetektering inkluderer:

 • Kalibrering og vedligeholdelseskontrol af bærbare gasdetektorer
 • Kalibrering og eftersyn af stationære gasdetektorer. Udskiftning af defekte og slidte sensorer
 • Reparation af gasdetektorer

Vær opmærksom på, at for at opretholde sine garantier på sensorer, genopladelige batterier, kabinetter og elektronik skal gasdetektorerne desuden gennemgå en årlig vedligeholdelseskontrol, hvilket vi naturligvis gør ved samme lejlighed.

Læs mere om Safety Service HER.

Har du spørgsmål omkring dine gasdetektorer, er du meget velkommen til at kontakte os på (+45) 70 606 606.

BÆRBART & STATIONÆRT UDSTYR


Overvågning af gasser på fabrikker og produktionsanlæg er efterhånden nødvendigt i de fleste brancher. Eksplosive gasser anvendes som energi; eksplosive væsker anvendes som råvarer eller halvfabrikata. Giftige gasser og dampe forefindes næsten altid i industrielle råvarer; de findes som udledningsgasser. For at beskytte produktionen og medarbejderne kræves ofte personlige værnemidler og gasdetektering. Hvis personbårne gasdetektorer ikke løser opgaven, eller kræver yderligere supplement, så er stationær gasdetektering nødvendig for automatisk overvågning. Stationær gasdetektering installeres permanent, hvor overvågningsstederne bestemmes og sikkerhedsforanstaltninger aktiveres automatisk i forbindelse med en faresituation, for eksempel visuelle og akustiske alarmer, autosluk af produktionsudstyr, autostart af ventilatorer, og så videre. Stationær gasdetektering måler konstant, giver automatisk alarm og kontrollerer processer. ICM leverer både bærbart og stationært gasdetektor udstyr, og vores serviceafdeling idriftsætter og servicerer både bærbare gasdetektorer og stationære gasdetektor anlæg.

ENKELT GASDETEKTOR ALTAIRALTAIR PROALTAIR 2XALTAIR ZMPROTEGE SG
Brændbare gasser0-100% LEL

0-100 Vol. %
IltIlt [O2]
Giftige gasserAmmoniak [NH3]

Flygtige organiske blandinger [VOC]

Phosphin [PH3]


Phosphen [COCI2]

Klor [CL2]


Klordioxid [CIO2]


Kuldioxid [CO2]

Kulilte [CO]

Nitrogendioxid [NO2]

Nitrogenoxid [NO]
Ozon [O3]
Svovldioxid [SO2]


Svovlbrinte [H2S]

Hydrogencyanid [HCN]

*1 sensor

​​​​​​​

MULTI GASDETEKTOR ALTAIR 2X
DUO GAS
ALTAIR 4X
MULTI GAS
ALTAIR 5X
​​​​​​​MULTI GAS
PS 200
MULTI GAS
PS 500
MULTI GAS
Brændbare gasser0-100% LEL

0-100 Vol. %


IltIlt [O2]
Giftige gasserAmmoniak [NH3]


Flygtige organiske blandinger [VOC]

Phosphin [PH3]

Phosphen [COCI2]Klor [CL2]Klordioxid [CIO2]Kuldioxid [CO2]Kulilte [CO]

Nitrogendioxid [NO2]


Nitrogenoxid [NO]

Ozon [O3]
Svovldioxid [SO2]Svovlbrinte [H2S]

Hydrogencyanid [HCN]


VOC 0-2000 PPMFlygtige organiske blandinger [VOC]infografikker

PRODUKTER
INSTRUMENTER

Færdig Nulstil Filtrer efter Nulstil
0 valgt Vælg alle Brands
0 valgt Vælg alle Egenskaber
0 valgt Vælg alle Godkendelser
Gå til toppen
75 produkter |
75 produkter |