ANVENDELSE
Vælg altid øjenværn efter den opgave det skal løse. Fokuser derefter på komforten, for hvis ikke brillen sidder godt, så bliver den ikke brugt! Undervurder ikke designet. Vælg en smart brille, der passer til din personlighed.

Udvalget er stort, så der er ingen grund til at gå på kompromis. En model passer ikke til alle, og det er vigtigt, at man føler sig godt tilpas med sin beskyttelsesbrille. Brug beskyttelsesbrillen så længe du er udsat for en risiko - også ved kortvarigt arbejde. Det er ”altid” ved de kortevarige opgaver, at det går galt.

Øjenværn skal yde beskyttelse mod en eller flere af følgende typer påvirkning:

Mekanisk: Flyvende splinter eller partikler, fx ved med slibe eller pudsearbejde.

Kemisk: Kontakt med skadelige eller ætsende stoffer,fx natronlud eller syre.

Optisk: Fx ved svejsning, skærmterminalarbejde og ved kontakt med laserstråling.

TYPER
De forskellige typer af øjenværn kan inddeles i:
Stelbriller
Dækker kun øjnene, slutter ikke tæt, har sideskjolde
Kapselbriller
Dækker øjenpartiet, kan slutte helt tæt, men kan også være ventilerede og dermed ikke tætte overfor væsker og gasser
Visirer
Dækker størsteparten af ansigtet, beskytter mod flyvende partikler og væsker
Skærme
Dækker hele ansigtet, beskytter mod flyvende partikler og lys

MATERIALE
Øjenværn kan være fremstillet af forskellige materialer med vidt forskellige egenskaber. Typisk anvendes:
Acetat
Plastmateriale, særlig egnet til arbejde med kemikalier og opløsningsmidler
Polycarbonat (PC)
Stærkt, sejt og det materiale med den største mekaniske slagstyrke. Dog let at ridse og forsynes derfor ofte med en overfladehærdning. Beskytter mod UV stråler
Lamineret glas
To tynde plastplader limet sammen med en plastfilm. Ringe mekanisk styrke, men meget ridsefast.


​SKEMA FOR LYS SPEKTRUMMEKANISKE EGENSKABERLASERBRILLER
ICM tilbyder beskyttelsesbriller mod laser fra Honeywell. Lasere inddeles i 4 klasser afhængigt af deres farlighed:
Kl. 1: Ingen krav om brug af laserbriller
Kl. 2: Krav om brug af laserbriller ved risiko forøjenkontakt med strålen
Kl. 3a, 3b, 4: Altid krav om brug af laserbriller

Lasere er farlige ved en specifik bølgelængde, men de er ofte uskadelige uden for dette område. Specielle filtre i glasset sikrer, at lyset kun blokeres ved denne bølgelængde og lader de uskadelige stråler passere.

Mange lasertyper opererer ved bølgelængder, der ligger uden for det synlige spektrum, men for at kunne se, at laseren er tændt, er den ofte suppleret med et synligt lys. I så tilfælde skal beskyttelsesglasset også have en toning, der dæmper det synlige lys, så det ikke virker generende.

Valget af korrekt beskyttelsesbrille afhænger af laseren, og ICM skal derfor vide følgende om laseren for at kunne beregne behovet for beskyttelse:
1. Type
2. Klasse
3. Bølgelængde
4. Sendestyrke
5. Diameter på strålen

Beskyttelsesbriller mod lasere, der markedsføres i Europa, skal afprøves efter:
EN 207: Standard for filtre, der yder fuld beskyttelse.
EN 208: Standard for filtre til justeringsformål. Anvendes til opgaver, hvor brugeren har behov for at kunne se laserstrålen, men samtidigt bringer lysintensiteten ned på et uskadeligt niveau.

Der tilbydes et stort udvalg af beskyttelsesbriller, hvor der både er lagt vægt på optimal beskyttelse samt godt design. Derved tilføres brugeren både sikkerhed og følelsen af at se godt ud. Beskyttelsesbriller mod lasere tilbydes med filtre i polycarbonat og mineralsk glas. Sidstnævnte kan også tilbydes med styrke. Filtre af polycarbonat er de letteste og billigste, men de giver ofte en mindre optisk beskyttelse end filtre af mineralsk glas. Kontakt vor ekspedition og få et oplysningsskema.

IKON OVERSIGT

Polaroid

Acetat linse
kemi

Indbygget optisk styrke

Justerbar næsebro

Equalizer dobbeltlinse

DIN 3 eller 5

Længde justerbare stænger

RX indsats

Indbygget sideskjold

Vinkel justerbare stænger

Fjerner 70% af det blå lys og 63% af det synlige lys

Fjerner 30% af det blå lys

Miljøvenlig og CO2 venlig

Platinum Coating