mission

- at gøre dig ubekymret

Det er vores erklærede mål at lette din bekymring for sikkerheden på ​din arbejdsplads, og dermed gøre det nemmere for dig at udføre dit job. Sandhedens øjeblik for os er der, hvor produktet SKAL virke, og du SKAL føle dig tryg. Når du kan udføre dit arbejde velvidende at din sikkerhed er på plads.

Når du ikke BEHØVER at bekymre dig. Det er vores opgave; at bekymre os, at drage omsorg, at vejlede, at uddanne, at yde service, at levere løsninger - at sætte din sikkerhed højest.

Vores drivkraft er at flytte grænser. Vi former vores virksomhed og ændrer vores branche ​​​​​​​​ved at udvikle unikke arbejdsmiljøløsninger. ​Denne drivkraft er vores momentum og din garanti for at kunne være ubekymret.

”YOUR HEALTH AND SAFETY – OUR MOMENT OF TRUTH.”

VERDENSMÅL  - ET FÆLLES ANSVAR

Vi stiller krav til vores producenter i Mellemøsten og Asien via vores Code of Conduct, og vi auditerer dem løbende. Vores mission om at forebygge arbejdsskader og ulykker, udøver vi hver dag hos kunderne. Vi udvælger nøje vores sortiment og sikrer, at vi har de bedste værnemidler og kemiprodukter. Samtidig understøtter vores digitale løsninger både brugen og indkøbet heraf. Det øger både sundhed og trivsel. Vi har ISO 45001 certificering af vores arbejdsmiljø og arbejder løbende med uddannelse og træning, risikovurdering, forebyggelse af sygdom samt fastholdelse af medarbejdere.

Vi deler aktivt viden ud til brugere og potentielle brugere og informerer om sikkert og sundt arbejdsmiljø i nyhedsbreve, sociale medier og ved arrangementer. Vi afholder gratis informationskurser for unge under uddannelse, og vi giver priser til lærlinge og færdiguddannede for at sætte øget fokus på det sikre arbejdsmiljø. Internt gennemfører vi produkttræning hele året rundt. Vi uddanner og måler månedligt vores salg og kundeservice, så vi derved sikrer et højt vidensniveau.

Vi stiller krav til vores leverandører, så rettigheder og anstændig ansættelse sikres for dem, som laver vores BlueStar produkter i Asien og Mellemøsten. Vi har dog også fokus på at hjælpe lokalt. Det gør vi ved at tage ledige i virksomhedspraktik, ved at have medarbejdere i flexjob og så benytter vi et lokalt beskyttet værksted til mere enkle opgaver, for eksempel pakning eller emballering.

Vi arbejder løbende på at reducere materialeforbruget i egen produktion. Vi minimerer emballage, så mindst muligt skal transporteres, sorteres til genbrug og bortskaffes. I vores logistikcenter arbejder vi med sikring af kvaliteten, så vi minimerer mængden af spild. Derudover genanvender vi fyld til forsendelse og sorterer pap, plast og restprodukter, så mest muligt genbruges. Vi effektiviserer løbende vores pakning af varer, så transporten optimeres og miljøbelastningen minimeres.

Vi reducerer vores CO2 udledning fra eget energiforbrug, transport af varer og persontransport. Via en energiscreening har vi fuldt kendskab til eget forbrug og ved hvor vi skal sætte ind for at reducere. Transport af egenproducerede varer effektiviseres konstant, så vi anvender den mindst klimabelastende transportform, skib mest muligt og herefter tog og fly. Vi prioriterer desuden distributører med fokus på bæredygtig transport. Selv har vi også fokus på at mindske intern transport mellem lokationer og i stigende grad benytte digitale muligheder.

Vi samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, kommuner, skoler og andre institutioner, der kan få gavn af samarbejdet med os – og samtidig bibringe ICM værdi. Lige som vi gerne indgår i netværk og deler viden på forskellige medier.