ÅNDEDRÆTSVÆRN
​​​​​​​FIT-TEST

ICM FIT-TEST


ICM vil gerne være på forkant med kommende krav. Derfor har vi udviklet et koncept, hvor vi tester vores kunder, så de er sikre på, at det åndedrætsværn de bruger, yder dem en tilstrækkelig beskyttelse.

Alle masker tildeles i dag en beskyttelsesfaktor efter en laboratorietest, som er udført efter retningslinjer i en EN norm. Men denne faktor er beregnet og kan i praksis ikke opnås, da ansigtsform, bevægelser, skæg med mere påvirker tætheden.

VIDSTE DU, AT...

Man i USA  og England i årevis har stillet krav om, at alle brugere skal have lavet en individuel fit-test med det åndedrætsværn, de bruger. Flere europæiske lande er ligeledes begyndt at indføre krav om fit-test. I Frankrig og Sverige er det lovpligtigt, hvis man arbejder med asbest. Derudover vil kommende ISO standarder helt sikkert gøre det obligatorisk i hele EU.

MASKINEN – HVAD GØR DEN?

Vi har investeret i en PortaCount maskine – en af de 2 eneste godkendte maskiner til formålet. Den måler antallet af partikler i omgivelserne og holder det op mod antallet af partikler inde i masken. Derfor giver den en helt nøjagtig fit-faktor, således at hver enkelt medarbejder ved, hvilken beskyttelsede kan forvente af deres åndedrætsværn.

Vores PortaCount maskine kan også vise den aktuelle fit-faktor live, så vi kan undervise brugeren i korrekt tilpasning og eksempelvis vise, hvor stor lækage der opstår, når man hoster, griner eller støder masken mod noget.

HVORDAN FOREGÅR DET?

Vores konsulenter kommer og tester jeres medarbejdere ude hos jer. I møder op i intervaller i løbet af dagen. Hver test tager mellem 25 og 30 minutter - alt efter udfaldet af testen. Brugeren skal iføre sig sit åndedrætsværn og derefter udføre en række øvelser, som har til formål at fremprovokere en lækage.

Fit-test er både en test, men også instruktion i korrekt brug af værnemidlet, og på den måde sikrer vi medarbejderens beskyttelse og understøtter arbejdsgiverens pligt til at instruere sine ansatte.

Efter testen modtages et certifikat, så virksomheden over for myndighederne kan dokumentere, at personen har fået udleveretet korrekt beskyttende åndedrætsværn. ​Testen er helt objektiv og kan gennemføres på alle fabrikater af masker.

CASE DYRUP

Dyrup havde et ønske om at tilsikre størst mulig beskyttelse af deres medarbejdere, når de arbejder med forskellige produkter og processer. Man kontaktede derfor ICM med henblik på at få testet de 50 medarbejdere, som står for produktionen. I samarbejde med ICM startede Dyrup med at afholde et orienteringsmøde, så alle medarbejdere blev bekendt med projektet og samtidig kunne se, hvad testen indebar. Det er langt fra alle mennesker, der bryder sig om at få trukket en pose over hovedet, og mødet gav mulighed for at stille spørgsmål. Dernæst blev der afsat den fornødne tid til at gennemføre alle test. Alle resultaterne blev ført ind i individuelle certifikater, så de sikkerhedsansvarlige nu har fuldt overblik over, hvem der kan og må bruge hvilke masker.

KONTAKT OS ​​​​​​​
PÅ TLF. (+45) 70 606 606

og hør mere om fit-test af dine medarbejdere.