ANVENDELSE
Huden er kroppens største organ og har til opgave at beskytte organismen mod skadelige påvirkninger udefra, fx temperatursvingninger, sollys, bakterier og vand. Men hvis de ydre angreb bliver for talrige og aggressive, slår det naturlige forsvar ikke til. Især huden på hænderne er dagligt i farezonen og kan ikke modstå hyppig omgang med vand, olie eller fedt uden at tørre ud. Hvis hænderne bliver for tørre øger det risikoen for at eksterne skadestoffer kan gennemtrænge det yderste hudlag og medvirke til dannelse af eksem eller i værste fald allergi. Hudlidelser er blandt de hyppigst anmeldte arbejdsbetingede skader, og de er forbundet med store gener for skadeslidte og store omkostninger for virksomheden. Det er derfor af stor betydning, at virksomheden holder en ordentlig  hudhygiejne, og ikke stiller hvad som helst til rådighed på arbejdspladsen. Beskyttelseshandsker er det bedste værnemiddel til at beskytte hænderne mod  eksterne farer. Læs mere i afsnittet Handsker. Hudplejemidler har til formål at beskytte hudens naturlige fedtlag hele dagen, så huden ikke slides unødigt  og udtørres.

ET KORREKT PROGRAM AF HUDPLEJEMIDLER BESTÅR AF 4 PUNKTER


4-PUNKTS-PROGRAMMER FRA ICM


STOKO® produkterne er nu en del af DEB programmet. DEB Group bliver dermed verdens førende producent  af hudplejemidler, og de har i over 75 år i samarbejde med førende hudlæger udviklet produkter til bedre hudhygiejne på arbejdspladsen.

HERWE® er en af Tysklands førende producenter af komplette 4-Punkts-Programmer. I vores Konceptafdeling har vi testet Herwe Emulsion i kombination med KCL Dermatril 740/743 engangs-handsken. Testen bekræfter, at brugen af Herwe Emulsion under engangshandsken Dermatril 740/743 ikke ændrer på handskens gennembrudstider overfor det testede kemikalie de første 2 timer. Dette er vigtig information for brugeren, da nogle cremer på markedet faktisk kan halvere de dokumenterede gennembrudstider på kemikaliehandsker.

PLUM® er en dansk producent, som i dag er blandt de ledende producenter i Europa. PLUM er særlig stærk inden for sæber og desinfektionsmidler, hvor PLUM’s produkter er blevet førende i sundhedssektoren. PLUM er kendt for et stærkt samarbejde med danske dermatologer, som er blandt de bedste i verden. Samarbejdet resulterer bl.a. i produkter af høj kvalitet med god klinisk dokumentation. PLUM har også øjenskyl og forbindskasser, som i design matcher til de opsatte dispensere for hudplejemidler.

FÆLLES FOR BÅDE STOKO®, PLUM® OG HERWE® ER, AT DET ER PRODUKTER AF
HØJESTE KVALITET MED EN RÆKKE ENESTÅENDE EGENSKABER

MILJØVENLIGE INDHOLDSSTOFFER
Der anvendes i øget omfang biologisk nedbrydelige og økologisk venlige indholdsstoffer, fx slibemiddel af valnøddeskal og majskolbemel, sukkertensider og naturlige planteolier.

KLINISK TESTET
Indholdsstofferne er gennemtestet på uafhængig dermatologisk klinik før brug.

ÅBEN DEKLARATION
På emballagen og de arbejdshygjejniske brugsanvisninger står den fulde deklaration.

GMP
Produkterne bliver fremstillet efter den nyeste teknik og opfylder alle kriterier for GMP (Good Manufacturing Practice).

GOD ØKONOMI
Den enkelte doseringsmængde er mindst mulig, så over længere tid kan det betyde store besparelser.

MILJØVENLIG EMBALLAGE
Al emballage er af polyethylen,  der ikke skader miljøet ved forbrænding.

MINDRE AFFALD
Softboxene og PLUM poserne til dispenserbrug falder sammen ved tømning, så de fylder mindre i en affaldscontainer.

DISPENSERE
Produkterne leveres i tuber eller patroner/poser til hygiejniske og funktionssikre dispensere, hvor man udefra kan aflæse restmængden. Dispenserne har afmålt dosering og hjælper til at hindre overforbrug.

KONCEPTLØSNINGER ØGER SIKKERHEDEN
ICM kan i samarbejde med virksomheden tilbyde at udarbejde en handske- og hudplejeplan, som viser hvilke produkter, der skal bruges før, under og efter arbejdet. Planen, som er let og overskuelig, kan så opsættes centrale steder i virksomheden, så brugerne føler sig korrekt informeret om valg af produkter. Neden for vises et eksempel på en hudplejeplan, som kan laves for både STOKO®, PLUM® og HERWE® produkter. 

Let og overskueligt, med forskellige farver, forpakningsstørrelse og varenr.