Økonomi

Morten Lyngbek Bjørk
Morten Lyngbek Bjørk
CFO, Økonomidirektør
Dir: (+45) 4517 2153
Betina Petersen
Betina Petersen
Økonomiassistent
Dir: (+45) 4516 4131
Lone Svehag
Lone Svehag
Debitorbogholder
Dir: (+45) 6311 8562
Adela Isaacs
Adela Isaacs
Kreditorbogholder
Dir: (+45) 4517 2141