ÅNDEDRÆTSVÆRN
​​​​​​​SELVTEST (FIT-TEST)

FIT-test af åndedrætsværn

- SÅDAN LAVER DU EN SELVTEST​​​​​​​


​​​​​​​Ved en selvtest bruger du filtrene og udåndingsventilen til at tjekke, om der er en lækage i masken.

Selvtesten er god at bruge under en arbejdssituation, hvor du hurtigt har brug for at vide, om din maske nu er tæt nok. Men hvor godt du nøjagtigt er beskyttet, kan kun fit-testen fortælle dig. Har du dog allerede modtaget undervisning, vil du have nemmere ved at forholde dig til din selvtest og justere masken til den rette pasform.


1. Placer håndfladerne på filtrene for at blokere for hullerne, og træk vejret ind. Du vil opleve et undertryk, som giver et fingerpeg om maskens tæthed.


2. Placer håndfladen på udåndingsventilen for at blokere for ventilen, og ånd ud. Kan du mærke din udåndingsluft på hånden, betyder det, at masken ikke er tæt.