FILTEROVERSIGT

P3 - Faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

A2 A1 - Organiske dampe og opløsningsmidler

B2 B1 - Syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre og svovlbrinte

E2 E1 - Svovldioxid og syrer i gasform

K2 K1 - Ammoniak

A2B2E2K2
A1B1E1K1
- Organiske dampe, opløsningsmidler, uorganiske gasser, organiske syrer, svovldioxid og ammoniak

A2B2 - Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre og svovlbrinte

AX* - Organiske dampe og opløsningsmidler med kogepunkt under 65°

E2P3 - Svovldioxid, syrer i gasform, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

K2P3 - Ammoniak, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

A2P3 - Organiske dampe, opløsningsmidler, faste og flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

A2B2P3 - Radioaktivt jod og dets organiske forbindelser, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

A2B2E2K2-P3 - Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

AXP3* - Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

Reaktor-Hg-P3 - Organiske dampe og opløsningsmidler med kogepunkt under 65° C, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

A1E1-Hg-P3 - Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, svovlbrinte, svovldioxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

A2B2E2K2-Hg-P3 - Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

A1B2E2K1-CO-NO-HG-P3* - Organiske dampe, opløsningsmidler, syrer i gasform, halogener (fx klor), blåsyre, svovlbrinte, svovldioxid, ammoniak, carbonmonoxid, nitrøse gasser, kviksølv og kviksølvforbindelser, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

CO-P3* - Carbonmonoxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

NO-CO-P3* - Nitrøse gasser, carbonmonoxid, faste, flydende, giftige og radioaktive partikler, bakterier og virus

* Disse filtre er kun til engangsbrug.

For Hel- og halvmasker gælder:

- Luften skal indeholde > 17 vol% ilt.
- Forureningstypen skal være kendt.