ÅNDEDRÆTSVÆRN
HVILKET SKAL MAN BRUGE?

Åndedrætsværn

Anvendelse af åndedrætsværn


Når man skal anvende åndedrætsværn, er det fordi at man ikke kan benytte luftventilation, eller for at nedbringe forureningen til under grænseværdien i arbejdsområdet. Anvendelsen af åndedrætsværn er for at beskytte sig mod forurenet, eller mistanke om en forurenet luft. Forureningen kan bestå af partikler, gasser eller dampe. Det er vigtigt hvis det er påkrævet at anvende åndedrætsværn, at det monteres før arbejdet udføres. Yderligt er det vigtigt at udstyret er sikret, i forhold til at masken slutter til omkring ansigtet.

3 timers reglen


I Danmark har vi 3 timers reglen, da anvendelse af åndedrætsværn er belastende for kroppen. Derfor er anvendelsestiden begrænset for visse typer. Filtrerende åndedrætsværn, altså der hvor brugeren selv skal trække vejret igennem et filter, må kun benyttes i 3 timer. Her skal der allerede fra arbejdets start anvendes åndedrætsværn, med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

Kilde: Arbejdstilsynet

Beskyttelsesfaktor for åndedrætsværn

Beskyttelsesfaktoren angiver hvor mange gange åndedrætsværnet kan nedsætte koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer. Den reelle beskyttelsesfaktor mindskes over tid grundet slitage og dårlig tilpasning. En 100% anvendelse af åndedrætsværn giver den højeste beskyttelsesfaktor

Du kan læse mere, samt se

åndedrætsværns beskyttelsesfaktor metoden her

Åndedrætsværn

MASKE OPBEVARING

Forlæng levetiden på din maske og opbevar den rigtigt. Du finder her nogle enkelte løsninger på maskeopbevaring

KØB HER

BRUG FOR PÅBUDSSKILT?

Områder med specielle påbud kræver afmærkning. Du kan se vores udvalg af

påbudsskilte her

Færdig Nulstil Filtrer efter Nulstil
0 valgt Vælg alle Brands
0 valgt Vælg alle Standarder
Gå til toppen
413 produkter |
413 produkter |

AFHÆNGIGT & UAFHÆNGIGT ÅNDEDRÆTSVÆRN


Der er 2 slags åndedrætsværn: Filtrerende og luftforsynet (turboenhed/motordrevet). Begge slags findes i hel, halv eller kvartmaske. Disse kan kombineres med bidemundstykke, hjelm og skærme. Beskyttelsesvarianterne findes i 5 forkellige typer plus filtre:

1. FILTRENDE
​​​​​​​ANSIGTSMASKE

Ved mindre koncentrationer af faste og væskeformige partikler til kortvarigt arbejde. Max. 3 timer.

Klik her for filtrerende ansigtsmanske
​​​​​​​

2. FILTRERENDE HALVMASKE MED UDSKIFTELIG FILTER

Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0,1. Arbejdstid max. 3 timer.

Klik her for filtrerende halvmasker
​​​​​​​

3. FILTRERENDE HELMASKE MED UDSKIFTELIG FILTER

Ved koncentrationer med volumenprocent på op til 0,5. Når beskyttelse af øjne er påkrævet. Max. 3 timer.

Klik her for ​​​​​​​filtrerende helmaske

4. MOTORDREVET ÅNDEDRÆTSVÆRN

Når arbejde med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer, og der i øvrigt må anvendes filtrerende åndedrætsværn

Klik her for
​​​​​​​motordrevet åndedrætsværn

5. LUFTFORSYNENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN

Når der er iltmangel, forurening forekommer i høje koncentrationer, arbejdet strækker sig over 3 timer.

Klik her for
​​​​​​​luftforsynende åndedrætsværn

FILTRE TIL
ÅNDEDRÆTSVÆRN

Her finder du vores udvalg af filtre.
​​​​​​​Du kan med fordel også læse vores filterguide her.

Klik her for
filtre til åndedrætsværn​​​​​​​​​​​​​​​​

VIDSTE DU, AT...

... i Danmark har vi 3 timers reglen for anvendelse af åndedrætsværn der er belastende for kroppen. Derfor er anvendelsestiden begrænset for visse typer. Filtrerende åndedrætsværn, altså der hvor brugeren selv skal trække vejret igennem et filter, må kun benyttes i 3 timer pr. døgn. Hvis arbejdet forventes at strække sig over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets start anvendes åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforynet åndedrætsværn.

FILTRE & DERES FUNKTION

Nedenfor er beskrevet hvad de forskellige beskyttelses muligheder er, men ved du hvilket miljø du skal arbejde i, og dermed ved hvad du skal beskyttes imod, kan du passende slå stofferne op i vores filterguide her.

Kilde: Arbejdstilsynet

PARTIKELFILTRE

Tilstoppes gradvist af de partikler, der ophobes i filteret. Brugstiden afhænger derfor af koncentrationen i luften. Filtrene udskiftes, når åndingsmodstanden er blevet så stor, at den føles belastende. Partikelfiltre er virkningsløse over for gasser og iltmangel!

GASFILTRE

Består af aktivt kul, der har en meget stor overflade. 1 gram har en overflade på 1200 m2. Gasserne adsorberes af det aktive kul, uden at det er muligt at registrere nogen nævneværdig ændring af åndingsmodstanden. Et gasfilter har en vis kapacitet afhængig af den indeholdte mængde kul (klasse 1, 2 eller 3). Gasfilterets brugstid kan beregnes, når man kender forureningens koncentration, brugerens luftbehov og filterets kapacitet. Beregningen er dog forbundet med stor usikkerhed, da der indgår mange variabler. Når filteret er ved at være opbrugt, forøges lækagen gradvist. Filteret skal udskiftes inden lækagen opstår. Forureningen må ikke kunne lugtes, og filteret skal senest udskiftes, når lugt generregistreres. For at sikre at udskiftning sker i tide, bør man udarbejde nogle faste rutiner baseret på sine erfaringer. Gasfiltre er virknings løse over for partikler og iltmangel.

KOMBINATIONSFILTRE

Hvis der er behov for samtidig beskyttelse mod gas og partikler benyttes kombinationsfiltre eller multifiltre. Brugstiden er beskrevet ovenfor under partikel eller gasfiltre.

PARTIKELFILTER

GASFILTER

KOMBIFILTER

  • ICM SAFETY
    ÅNDEDRÆTSVÆRN