Viden om
brand & offshore redning

ANVENDELSE

Produkterne i Brand & offshore redning er ofte komplicerede og henvender sig primært til professionelle brand- og redningsfolk i de danske beredskaber, samt virksomheder med eget beredskab. Løsningerne er unikke og bør blive fremvist personligt. Så brug gerne vores katalog til inspiration og kontakt derefter vores specialister for nærmere uddybning.

BRANDHJELME

Er godkendt iht. EN 443:2008. De opfylder de strengeste krav, idet de skal yde brandmanden beskyttelse under de mest ekstreme vilkår. De har som regel indbygget øjenværn, og de er meget komfortable, idet brandmanden har sin hjelm på lang tid af gangen.

LYGTER

Arbejdsmiljøet for brandmænd er typisk mørkt og røgfyldt. Derfor er sigtbarheden ofte dårlig, og det kræver optimal belysning for den enkelte person, så man kan bevæge sig sikkert. LED teknologien har gjort det muligt at skabe små lygter med lav vægt og kraftigt lys. Lygterne kan bæres i hånden eller på hjelmen, så lyset følger hovedets bevægelse. Lygten skal være ATEX godkendt for at måtte anvendes i eksplosionsfarlige miljøer.

TRYKFLASKEUDSTYR (SE ÅNDEDRÆTSVÆRN)

Godkendt iht. EN 137. Hvad enten det er til skolebrug eller indsats, så har vi en løsning der på fornem vis kombinerer kvalitet og slidstyrke. Komprimeret luft bæres i flasken på ryggen, og via en reduktions ventil føres luften under reduceret tryk frem til lungeautomaten og masken. Seletøjet skal være af brandhæmmende materiale, så det ikke tager skade for hurtigt. Der findes en række ekstraudstyr, som gør åndedrætsværnet mere sikkert og komfortabelt. Løbende vedligehold er en nødvendighed, og der kan være stor forskel på udgiften set over en længere periode. Der findes i dag ekstraudstyr, som hjælper til en elektronisk overvågning af brandmanden under indsats, så indsatslederen bedre kan koordinere folkene og øge sikkerheden i tilfælde af ulykker.

TERMISKE KAMERAER

Termiske kameraer gør os i stand til at se i røgfyldte lokaler eller under dårlig sigtbarhed. Kameraet gengiver temperaturforskelle på under 0,5º C, hvorved omgivelserne træder tydeligt frem på skærmen, så man kan navigere hurtigt og sikkert eller kan finde frem til personer og varmekilder. Et termisk kamera, også kaldet TIC (Thermal Imaging Camera), er en kostbar sag, og det henvender sig derfor især til de situationer, hvor der skal reddes liv eller bekæmpes brand, og hvor værdien af kameraets funktion hurtigt overstiger anskaffelsessummen. Et termisk kamera anvendes bl.a. til:

  • Eftersøgning og redning af personer i røgfyldte områder
  • Eftersøgning af personer i mørke evt. personeftersøgning langs veje og kyster
  • Hurtig, sikker navigering på røgfyldte og mørke steder
  • Identifikation af glødebrande; et nødvendigt værktøj ved efterslukning
  • Afsøgning af hotspots udvendig på bygninger og døre

OFFSHORE REDNINGSUDSTYR

ICM har et sortiment af redningsudstyr til brug i hårdt offshoremiljø. Udstyret er SOLAS godkendt og i absolut topkvalitet.

FRIGØRELSESUDSTYR

Et helt nyt arbejdsområde for ICM. ResQtec er blandt verdensførende producenter af hydraulisk frigørelsesværktøj (iht. EN13204) og luftstyrret løfteudstyr (iht. EN 13731). Produkterne er ergonomisk designet, så de er nemme og hurtige at håndtere under indsats. Det hydrauliske værktøj kan kombineres med det udstyr, som man måtte have i forvejen, så investeringen holdes nede. Aftal en demonstration med vore specialister eller kom med på vores åbne arrangementer, hvor vi afprøver udstyret i praksis.

PERSONLIGT UDSTYR

For at skabe en komplet løsning til beredskab, så tilbydes også beklædning, støvler og handsker. Se andre afsnit for mere information herom.

Vidste du, at...


      Alt udstyr i dette afsnit er specielt udvalgt af vores produktspecialister, som selv er eller har været brandmænd.
Vi har således selv afprøvet udstyret og kan stå inde for det!