MILJØOPBEVARING
Den stigende fokus på miljøpåvirkning (udledning af farlige væsker i afløb og naturen) stiller krav til beredskabet ved spild af kemikalier, væsker og olie, samt generelt omkring opbevaring af beholdere indeholdende disse væsker.Enhver der opbevarer eller håndterer miljøskadelige væsker er ansvarlig for, at der ikke sker skade på omgivelserne. Dette indebærer korrekt opbevaring og håndtering, så uheld undgås. ICM tilbyder opsamlingskar i enten stål, glasfiber eller PE kunststofmateriale, en lang række tilbehørsprodukter samt skabe til opbevaring af gasflasker og kemiskabe type 90 til brandfarlige væsker. 

MILJØRIGTIG PRODUKTSERIE
EcoPolyBlend™ har dobbelt effekt på miljøet! Produkterne i sig selv beskytter mod forurening af grundvandet, og de er desuden fremstillet af 100% genbrugt polyethylen. Vi er lagerførende på de mest gængse produkter, og vi kan derfor via dag til dag leverancer sikre, at man ikke oplever unødige produktionsstop.

HVILKET KAR?
Ifølge miljøloven skal et opsamlingskar kunne indeholde mængden af den største beholder, der opbevares på karret. Derfor er det særlig vigtigt, når man vælger produkt, at være opmærksom på kapaciteten.

HVILKEN VÆSKE OPBEVARES?
Det er ligeledes yderst vigtigt, at man benytter det korrekte kar til den korrekte væske. Dette skyldes, at de forskellige typer af materialer har forskellig modstandsdygtighed overfor forskellige type af væsker (olie, kemikalier etc.).

Skemaet er udelukkende en indikation af, hvilke materialetyper der passer til opgaven. Ved tvivl anbefales det altid at kontakte ICM for yderligere vejledning. Husk datablad på materialet der ønskes opbevaret.