Corona

BRUG FOR HJÆLP TIL INTERN KOMMUNIKATION?

KLIK HER

GENEREL VIDEN OM CORONA VIRUS

ICM oplever lige nu en ekstraordinær stor efterspørgsel efter masker, mundbind og dragter i forbindelse med den coronavirus, som hersker i Kina, og nu begynder at vise sig i flere lande. Mange af disse forespørgsler er med henblik på at kunne dække behov i Kina og Asien, og der spørges på så store mængder, at vi desværre ikke kan honorere alle forespørgslerne, da det vil rydde vores lager.

Mange masker, mundbind og dragter bliver produceret i Kina, og det er endnu uvist, om det er muligt for fabrikkerne at levere deres produkter ud af Kina, så vi er usikre på, hvornår vi får nye leverancer. Og produkterne må og skal også være der hvor risikoen er størst.
Derfor ser vi os nødsaget til at rationere vores lagerbeholdninger, så vi i videst muligt omfang kan levere varer til de af vores kunder, hvor der er indgået en leveringsaftale, og produkterne er kritiske for deres produktion. Kontakt vores kundeservice ved spørgsmål.

Coronavirus ”2019-nCoV”

Siden december 2019 er der fundet flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina og importerede tilfælde i andre lande. Sygdomstilfældene er fundet associeret med en ny type coronavirus.

Antallet af smittede stiger på daglig basis og man har i Kina taget store foranstaltninger for at undgå spredningen af sygdommen. Til trods for det har virussen spredt sig til flere lande.

Det betyder at der er et stort pres på de værnemidler der kan bruges for at beskytte sig imod virussen. De værnemidler der anbefales for at undgå smitte er følgende:
•    FFP3 masker
•    Type 4-5-6 engangsdragter
•    Nitril handsker
•    Sikkerhedsbriller
•    Hånddesinfektion
•    Gummistøvler eller alternativt støvleovertræk af egnet materiale.

Smittefare

Vi har allerede haft en del henvendelser omkring smittefaren ved varer fra Kina, og her henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af ny coronavirus ”2019-nCoV”

Da 2019-nCoV er af coronafamilie, formodes virus at kunne overleve 48 timer
på overflader og at være følsomt over for desinfektion med ethanol. Virus inaktiveres
af hypoklorit og varmedesinfektion (>80 grader i 10 min.)
Kilde: Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

For mere viden henviser vi til følgende kilder:

WHO:
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/maps-charts/en/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

SUNDHEDSSTYRELSEN:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-for-2019-nCoV.ashx?la=da&hash=466B40E32CEE59F20692A3B484144552C66995D1